Show simple item record

Feasibility study of stamping outer car body parts with use of HSS steel

dc.contributor.advisorTatíček František
dc.contributor.authorNovák Vít
dc.date.accessioned2019-02-20T10:56:46Z
dc.date.available2019-02-20T10:56:46Z
dc.date.issued2018-09-07
dc.identifierKOS-765083971805
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/80272
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá použitím vysokopevnostních ocelí k výrobě tvářených dílů při výrobě automobilových karoserií. V úvodní teoretické části jsou uvedeny jednotlivé technologie tváření, zejména pak hlubokého tažení. Dále zkoušky tvářitelnosti a jejich vyhodnocování zejména limitní diagramy, kalíškovací zkouška a deformační analýza ARGUS. V přehledu jsou uvedeny hlavní skupiny ocelí používané k výrobě karosářských dílů. V experimentální části pomocí kalíškovací zkoušky a zkoušky hlubokého tažení zaoblené krabice s čelní ostrou hranou (tornado) bylo porovnáváno skutečné a teoretické ztenčení tloušťky výlisku (metalografický výbrus versus numerická simulace AutoForm R6, deformační analýza ARGUS). Získané experimentální výsledky a předpokládané hodnoty ze simulací ztenčení plechu si odpovídají v zaoblených částech výlisků, ale u ostré hrany (tornado) mají vyšší rozptyl.cze
dc.description.abstractThis diploma thesis deals include application of high strength steel to produce forming part of development car body. In the theoretical part introduced particular technologies of forming mainly deep drawing. Another forming test and evaluation primarily limit diagram, cup test and deformation analysis ARGUS. In the survey mentioned basic group of steels used to produce car body. In the experimental part with the help of cup test and drawing test of simple shaped box stamping was compared actual and theoretical attenuation of stamping thickness (metallographic cut vs. Numerical simulation AUTOFORM - R6, deformation analysis ARGUS). Acquired experimental results and implicit value from simulation of attenuation plate are matches in round part camping, but values at sharp edge have larger variance.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectPlošné tváření,hluboké tažení,tvářitelnost,kalíškovací zkouška,vysokopevnostní oceli,HSS,AHSS,DP500,HX180BDcze
dc.subjectSheet metal forming,Deep drawing,Feasibility,Cup test,High strength steels,HSS,AHSS,DP500,HX180BDeng
dc.titleMožnost použití vysokopevnostních ocelí při výrobě karosářských výliskůcze
dc.titleFeasibility study of stamping outer car body parts with use of HSS steeleng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted2018-09-12
dc.contributor.refereePilvousek Tomáš
theses.degree.disciplineVýrobní a materiálové inženýrstvícze
theses.degree.grantorústav strojírenské technologiecze
theses.degree.programmeStrojní inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record