Show simple item record

Costs and Lost Profits in Road Freight Transport

dc.contributor.advisorTichý Jan
dc.contributor.authorAntonova Daria
dc.date.accessioned2019-02-20T10:54:48Z
dc.date.available2019-02-20T10:54:48Z
dc.date.issued2018-09-06
dc.identifierKOS-695600236105
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/80179
dc.description.abstractPředmětem bakalářské práce "Náklady a ušlé zisky v silniční nákladní dopravě" jsou ztráty dopravního podnikání spojené s nepravidelnými událostmi. Tato práce podává přehled o některých existujících metodách výpočtu ušlého zisku, které jsou používány soudními znalci. Pozornost je také věnována rizikům, která mohou vyvolat ztráty a ušlý zisk. Jsou uvedeny i způsoby jejich minimalizace. Závěr práce tvoří návrh metody výpočtu celkové majetkové újmy včetně ušlého zisku, který je aplikován na konkrétním příkladu.cze
dc.description.abstractThe subject of the bachelor thesis "Costs and lost profits in road freight transport" is the losses of the transport business associated with irregular cases. This thesis gives an overview of some existing methods of calculating lost profits used by forensic experts. The attention is also paid to the risks that can cause losses and lost profits and ways to minimize them. The conclusion of the thesis contains a proposal for the method of calculating total property damage, including lost profits which was used for a specific example.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectušlý zisk,náklady,škoda,riziko,pojištěný,ztráty,nepravidelná událost,dopravní nehodacze
dc.subjectlost profit,cost,damage,risk,insured,loss,irregular event,traffic accidenteng
dc.titleNáklady a ušlé zisky v silniční nákladní dopravěcze
dc.titleCosts and Lost Profits in Road Freight Transporteng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted2018-09-11
dc.contributor.refereeNěmec Michal
theses.degree.disciplineLogistika a řízení dopravních procesůcze
theses.degree.grantorústav logistiky a managementu dopravycze
theses.degree.programmeTechnika a technologie v dopravě a spojíchcze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record