Show simple item record

Technical improvements at LKPR aprons for more efficient ground handling

dc.contributor.advisorPolánecká Anna
dc.contributor.authorTomášová Pavla
dc.date.accessioned2019-02-20T10:54:42Z
dc.date.available2019-02-20T10:54:42Z
dc.date.issued2019-01-16
dc.identifierKOS-695600231905
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/80174
dc.description.abstractTomášová Pavla, Bc.: Technická zlepšení odbavovacích ploch na LKPR pro efektivnější pozemní odbavení České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, 30.11.2018, klíčová slova: odbavení, odbavovací plochy, odbavovací stání, provozní bezpečnost, ekologie, emise, zpoždění Obsahem této diplomové práce je shrnutí a posouzení stavu a vybavení odbavovacích ploch na letišti Praha Ruzyně, popis procesu odbavení letadel a při něm vznikajících problémů jak po provozní, tak i bezpečnostní a environmentální stránce. K nim jsou navržena možná technická a provozní řešení. Dále jsou uvedeny trendy v tomto směru u jiných mezinárodních letišť.cze
dc.description.abstractTomášová Pavla, Bc.: Technical improvements at LKPR aprons for more efficient ground handling Czech technical university in Prague, Faculty of Transportation Sciences, 30.11.2018, keywords: ground handling, airport apron, airport stands, safety, ecology, emissions, delay The subject of this master thesis is summary and review of Prague Airport aprons and its equipment, description of aircraft ground handling and operational, safety and environmental problems. There are proposed some technical and operational solutions and it is compared with trends at other international airports.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectodbavení,odbavovací plochy,odbavovací stání,provozní bezpečnost,ekologie,emise,zpožděnícze
dc.subjectground handling,airport apron,airport stands,safety,ecology,emissions,delayeng
dc.titleTechnická zlepšení odbavovacích ploch na LKPR pro efektivnější pozemní odbavenícze
dc.titleTechnical improvements at LKPR aprons for more efficient ground handlingeng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted2019-01-21
dc.contributor.refereePavelková Alexandra
theses.degree.disciplineProvoz a řízení letecké dopravycze
theses.degree.grantorústav letecké dopravycze
theses.degree.programmeTechnika a technologie v dopravě a spojíchcze


Files in this itemThis item appears in the following Collection(s)

Show simple item record