Show simple item record

Workload and Stress in the Radiology Assistant Profession

dc.contributor.advisorJira František
dc.contributor.authorŘeháková Kateřina
dc.date.accessioned2019-02-20T10:53:58Z
dc.date.available2019-02-20T10:53:58Z
dc.date.issued2018-06-15
dc.identifierKOS-695600176005
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/80139
dc.description.abstractProblematika stresu a pracovní zátěže je ve zdravotnictví často vyskytujícím se problémem. Tato bakalářská práce se zabývá zátěží a stresem v povolání radiologického asistenta. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se zabývá definicemi pojmů stres a zátěž, stresory a prožíváním jedince z pohledu psychologického i fyziologického. Dále pojednává o projevech krátkodobého i dlouhodobého stresu, syndromu vyhoření a prevenci stresu. V závěru této části je charakterizována práce radiologického asistenta a stresové faktory ve zdravotnictví. V praktické části jsme provedli dotazníkový průzkum mezi radiologickými asistenty v různých zdravotnických zařízeních. Výsledky jsme rozdělili do skupin podle velikosti zdravotnického zařízení, graficky zpracovali, popsali a porovnali.cze
dc.description.abstractThe stress and workload issue is often a problem in health care. This bachelor thesis deals with stress and stress in the profession of radiologist assistant. The thesis is divided into the theoretical and practical part. The theoretical part deals with the definitions of workload and stress, stressors and the individual's experience from a psychological and physiological point of view. It also deals with short-term and long-term stress, burnout syndrome and stress prevention. We characterize the work of a radiology assistant and stress factors in the health service at the end of this section We conducted a questionnaire survey among radiology assistants in various health facilities in the practical part. The results were divided into groups according to the size of the medical facility, they were processed, described and compared.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectZátěž,stres,radiologický asistent,stresor,syndrom vyhořenícze
dc.subjectWorkload,stress,radiology assistant,stressor,burnout syndromeeng
dc.titleZátěž a stres v povolání radiologického asistentacze
dc.titleWorkload and Stress in the Radiology Assistant Professioneng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted2018-06-15
dc.contributor.refereeHudzietzová Jana
theses.degree.disciplineRadiologický asistentcze
theses.degree.grantorkatedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstvacze
theses.degree.programmeSpecializace ve zdravotnictvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record