Show simple item record

Application possibilities of multi-criteria decision-making methods for risk analysis

dc.contributor.advisorPlášková Alena
dc.contributor.authorMika Jakub
dc.date.accessioned2019-02-20T10:53:41Z
dc.date.available2019-02-20T10:53:41Z
dc.date.issued2018-06-19
dc.identifierKOS-695600162705
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/80124
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá možností aplikace multikriteriálního rozhodování na metody analýzy rizik. Hlavním cílem práce byla aplikace multikriteriálního rozhodování a metody analýzy rizik u metod laserových operací očí. Pomocí multikriteriálního rozhodování, které obsahovalo pět metod laserových operací, byla vybrána metoda ReLEx Smile jako nejvhodnější na základě vybraných kritérií a stanovených vah. V rámci analýzy rizik za použití metody HFMEA byla identifikována slabá místa procesu, vyhodnocena a navrhnuta opatření. Nejméně rizikovou metodou v rámci řízení rizik byla zjištěna metoda ReLEx Smile. ReLEx Smile metoda vyšla jak v rámci multikriteriálního rozhodování, tak analýze rizik jako nejvhodnější metoda, ale z finanční stránky je to metoda nejdražší.cze
dc.description.abstractThis Master's thesis deals with possibility of application of multiple criteria decision making of method of risk analysis. Main purpose of this work was the application of multiple criteria decision making and the methods of risk analysis at the methods of laser vision correction. By the use of multiple criteria decision, which has contained five methods of laser eye surgeries, only method ReLEx Smile has been chosen as the most valid one base on given criteria and given scales. In terms of risk analysis, where method HFMEA has been used, were identified weaknesses in the process. Those weaknesses were evaluated, and some actions were suggested. The method ReLEx Smile was evaluated as the one with the lowest risk. Therefore, the method ReLEx smile in term of multiple criteria decision is shown as the most sufficient, however from the financial aspects as the costliest.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectMetody laserových operací očí,TOPSIS,HFMEA,ReLEx Smilecze
dc.subjectMethods of laser eye surgery,TOPSIS,HFMEA,ReLEx Smileeng
dc.titleMožnosti aplikace multikriteriálního rozhodování na metody analýzy rizikcze
dc.titleApplication possibilities of multi-criteria decision-making methods for risk analysiseng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted2018-06-19
dc.contributor.refereeMartinovský Aleš
theses.degree.disciplineSystémová integrace procesů ve zdravotnictvícze
theses.degree.grantorkatedra biomedicínské technikycze
theses.degree.programmeBiomedicínská a klinická technikacze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record