Show simple item record

Oil Security and Preparedness to State of Emergency in Oil Security at the Level of a Region

dc.contributor.advisorKrulík Oldřich
dc.contributor.authorRjabec Tomáš
dc.date.accessioned2019-02-20T10:53:32Z
dc.date.available2019-02-20T10:53:32Z
dc.date.issued2018-09-11
dc.identifierKOS-695600143205
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/80118
dc.description.abstractPlánovací dokumentace ropné bezpečnosti je významnou částí plánovací dokumentace v oblasti civilní nouzové připravenosti. V práci je představen ucelený systém plánování a předpokládaný způsob řešení nedostatku ropy či ropných produktů z pohledu celostátní úrovně a jeho implementace na úroveň regionální v podmínkách Jihočeského kraje. Dále je popsán systém dopravy ropy na území státu, logistický řetězec předcházející zpracování surové ropy, jejího zpracování a distribuce ropných produktů, z nich pak zejména pohonných hmot pro spalovací motory, od výroby až po prodej konečnému spotřebiteli. Jako hlavní nástroj ropné bezpečnosti jsou představeny hmotné rezervy, což jsou státem uskladněné strategickými rezervami ropy a některých ropných produktů uložené u ochraňovatelů. Dále pak je v práci popsán přídělový systém, založený na používání přídělových lístků pro omezení spotřeby a karetního systému pro cílenou distribuci ropných produktů. V praktické části je provedena SWOT analýza platné dokumentace ropné bezpečnosti Jihočeského kraje, potažmo celého systému ropné bezpečnosti jako celku. Na základě provedené analýzy je vypracován návrh na změny analyzované dokumentace a dílčích úprav celkového systému ropné bezpečnosti.cze
dc.description.abstractDocuments detailing plans for oil security are an important part of the planning documents for civil emergency preparedness. This paper aims to introduce a comprehensive system of planning and expected method of dealing with the shortage of oil or petroleum products from a state-wide perspective and its implementation to a regional level in the South Bohemian Region. Further, the paper describes the system of oil transport to the territory of the Czech Republic, the logistics chain from crude oil extraction to processing and the distribution of petroleum products, specifically fuel for combustion engines, from its production to sales to an end user. Material reserves, which are the strategic petroleum reserves stored by the state and some petroleum products deposited with contracted protectors, are introduced as the main tool of oil security. Finally, the paper describes a rationing system based on the use of ration cards designed to moderate consumption and a card system for targeted distribution of petroleum products.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectRopná bezpečnost,ropná nouze,krizové plánování,civilní nouzové plánování,ochrana obyvatelstva,nouzové zásoby ropných produktůcze
dc.subjectOil Security,Oil Shortage,Crisis Planning,Civil Emergency Planning,Civil Protection,Emergency Petroleum Products Stockseng
dc.titleRopná bezpečnost a připravenost kraje na stav ropné nouzecze
dc.titleOil Security and Preparedness to State of Emergency in Oil Security at the Level of a Regioneng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted2018-09-11
dc.contributor.refereeCígler Jaroslav
theses.degree.disciplineCivilní nouzové plánovánícze
theses.degree.grantorkatedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstvacze
theses.degree.programmeOchrana obyvatelstvacze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record