Show simple item record

Calculation of torsional vibration and comparison of diferent methods of calculation

dc.contributor.advisorZoul Václav
dc.contributor.authorKovač Petar
dc.date.accessioned2019-02-20T10:52:55Z
dc.date.available2019-02-20T10:52:55Z
dc.date.issued2018-08-30
dc.identifierKOS-695600111805
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/80089
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá porovnáním metod řešení torzního kmitání na příkladu dieselelektrického soustrojí. V MATLABu jsou sestaveny programy pro řešení ustálených stavů metodou přímou a modální. Výpočet pro stejné vstupní parametry je proveden i v softwarovém balíčku GT-POWER. Dále jsou řešeny přechodové stavy - start a doběh motoru. Pro tyto jevy jsou sestaveny programy pomocí softwaru Simulink a GT-POWER. Výpočtové metody jsou porovnány z hlediska zadávání dynamických vlastností prvků, zadávání budicích účinků, náročnosti sestavení programů a času potřebného pro výpočet. Všechny programy jsou doplněny pokyny pro snadnou aplikaci na podobná soustrojí.cze
dc.description.abstractThis diploma thesis deals with the comparison of torsional vibration calculation methods on the example of dieselelectric unit. In MATLAB, programs for steady-state solution are compiled using the direct and modal method. Calculation for the same input parameters is also performed in the GT-POWER software package. Additionally, the transition states - starting and stopping of the engine are calculated. For these phenomena, programs are compiled using the Simulink and GT-POWER software. The computational methods are compared in terms of entering the dynamic properties of the elements, the input of the exciting effects, the complexity of the programs and the time needed for the calculation. All programs are supplemented with instructions for easy application to similar units.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectTorzní kmitání,MATLAB,Simulink,GT-POWERcze
dc.subjectTorsional vibration,MATLAB,Simulink,GT-POWEReng
dc.titleVýpočet torzního kmitání soustrojí a porovnání různých metod výpočtucze
dc.titleCalculation of torsional vibration and comparison of diferent methods of calculationeng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted2018-09-04
dc.contributor.refereeSteinbauer Pavel
theses.degree.disciplineDopravní, letadlová a transportní technikacze
theses.degree.grantorústav automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidelcze
theses.degree.programmeStrojní inženýrstvícze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record