Show simple item record

Pink Tax in the Context of the Product and Pricing Policy

dc.contributor.advisorJílková Petra
dc.contributor.authorŠtrohmajerová Julie
dc.date.accessioned2019-02-20T10:52:51Z
dc.date.available2019-02-20T10:52:51Z
dc.date.issued2018-08-30
dc.identifierKOS-695600098905
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/80085
dc.description.abstractCílem této práce je popsat otázku cenové diskriminace na základě pohlaví, která se někdy také nazývá "růžová daň" a popisuje situaci, kdy ženy musí za podobné výrobky nebo služby platit více než muži. S využitím dotazníků a terénního výzkumu v České republice a ve Spojených státech amerických by tato diplomová práce měla od- povědět na otázku, zda růžová daň existuje na českém trhu stejně jako na americkém trhu. Dále by měla odpovědět na otázku, zda se tato daň v USA od roku 2015 snížila - například díky studiím, které na tamním trhu již proběhly. Dalším cílem je zjistit a zvýšit povědomí o růžové dani a zjistit, jaké jsou postoje spotřebitelů k této problematice.cze
dc.description.abstractThe aim of this thesis is to describe the issue of gender-based price discrimination, which is called "the pink tax" and describes a situation when women have to pay more for similar products or services than men. By using questionnaires and a field research in the Czech Republic and in the United States of America is should answer questions whether the pink tax occurs on the Czech market as well as on the US market and whether it has declined in the US since 2015 or not. Another goal is to find out and raise the awareness of the pink tax and to find out what are consumers attitudes towards this issue.eng
dc.language.isoENG
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectRůžová daň,genderová diskriminace,cenová diskriminace,cena,produkRůžová daň,produktcze
dc.subjectPink tax,gender discrimination,price discrimination,price,produc Pink tax,producteng
dc.titleRůžová daň v souvislosti s produktovou a cenovou politikoucze
dc.titlePink Tax in the Context of the Product and Pricing Policyeng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted2018-09-04
dc.contributor.refereeChudějová Denisa
theses.degree.disciplineProjektové řízení inovací v podnikucze
theses.degree.grantoroddělení manažerských studiícze
theses.degree.programmeŘízení rozvojových projektůcze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record