Show simple item record

Analysis of Employee Turnover in a Companydc.contributor.advisorŠimonová Klára
dc.contributor.authorHerainová Zuzana
dc.date.accessioned2019-02-20T10:52:34Z
dc.date.available2019-02-20T10:52:34Z
dc.date.issued2019-02-07
dc.identifierKOS-695600072205
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/80071
dc.description.abstractTato bakalářská práce je zaměřena na analýzu příčin nežádoucí fluktuace zaměstnanců ve vybrané společnosti. Teoretická část obsahuje hlavní poznatky týkající se fluktuace, jejího dělení, důsledků a toho, jak ji měřit. Dále tato část práce popisuje teoretická východiska motivace a pracovní spokojenosti zaměstnanců. V praktické části je představena společnost, v níž je fluktuace zaměstnanců zkoumána a dále vyhodnocována. Pomocí dotazníkového šetření provedeném s respondenty zastupující současné a bývalé zaměstnance jsou stanoveny hlavní příčiny rezignací zaměstnanců a po vyhodnocení získaných dat jsou navržena řešení, která by společnosti mohla přispět při řešení stabilizace fluktuace.cze
dc.description.abstractThis bachelor thesis is focused on the analysis of employee turnover reasons in a company. The theoretical part of the thesis contains the main findings related to employee turnover, its dividing, consequences and how to measure it. Furthermore, this part of the thesis describes theoretical bases of motivation and work satisfaction of employees. In the practical part is presented the selected company in which the employee turnover is examined and further evaluated. Through a questionnaire survey conducted with respondents representing current and former employees, the main reasons for resignations are identified. After evaluation of the data obtained, solutions are proposed that could help the company stabilizing the turnover.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectFluktuace,analýza,pracovní spokojenost,motivace,zaměstnanci,retencecze
dc.subjectTurnover,analysis,work satisfaction,motivation,employees,retentioneng
dc.titleAnalýza fluktuace zaměstnanců ve vybraném podnikucze
dc.titleAnalysis of Employee Turnover in a Companyeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.date.accepted2019-02-12
dc.contributor.refereeHujberová Hana
theses.degree.disciplinePersonální management v průmyslových podnicíchcze
theses.degree.grantoroddělení manažerských studiícze
theses.degree.programmeEkonomika a managementcze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record