Show simple item record

Comparison of Passive Road Safety in South Bohemian and Usti Regionsdc.contributor.advisorKocián Karel
dc.contributor.authorZachariášová Jana
dc.date.accessioned2019-02-20T10:52:21Z
dc.date.available2019-02-20T10:52:21Z
dc.date.issued2018-09-08
dc.identifierKOS-695600018105
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/80060
dc.description.abstractPředmětem bakalářské práce je vyhodnocení a porovnání pasivní bezpečnosti silnic I. třídy v Jihočeském a Ústeckém kraji. V práci se zabývám dopravními nehodami, u kterých došlo ke střetu s pevnou překážkou, práce dále obsahuje popis metodiky výpočtu ztrát z dopravní nehodovosti na pozemních komunikacích. Cílem práce je poukázat na rizikovost pevných překážek v silničním provozu, a to pomocí ekonomického dopadu takto vzniklých dopravních nehod na státní rozpočet ČR.cze
dc.description.abstractThe subject of the bachelor thesis is the evaluation and comparison of the passive safety of 1st class roads in the South Bohemian and Usti Region. In the work I deal with traffic accidents, which have been encountered with a fixed obstacle, the work also contains a description of the methodology of calculating the losses from traffic accidents on the roads. The aim of the thesis is to point out the risk of solid obstacles in the road traffic, by means of the economic impact of traffic accidents thus created on the state budget of the Czech Republic.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectDopravní nehoda,pasivní bezpečnost silnic,celospolečenská ztráta,dopravně bezpečnostní deficit,Jihočeský kraj,Ústecký krajcze
dc.subjectTraffic accident,passive road safety,society loss,traffic safety deficit,South Bohemians,Usti Regionseng
dc.titlePorovnání pasivní bezpečnosti silnic I. třídy v Jihočeském a Ústeckém krajicze
dc.titleComparison of Passive Road Safety in South Bohemian and Usti Regionseng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.date.accepted2018-09-13
dc.contributor.refereeTothová Dagmar
theses.degree.disciplineDopravní systémy a technikacze
theses.degree.grantorústav soudního znalectví v dopravěcze
theses.degree.programmeTechnika a technologie v dopravě a spojíchcze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record