Show simple item record

Evaluation of Selected Tools for Dispatch Management of Public Transport

dc.contributor.advisorSliacky Milan
dc.contributor.authorPecinová Karolína
dc.date.accessioned2019-02-20T10:52:03Z
dc.date.available2019-02-20T10:52:03Z
dc.date.issued2018-09-07
dc.identifierKOS-695599969205
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/80041
dc.description.abstractPředmětem bakalářské práce "Porovnání vybraných nástrojů pro dispečerské řízení vozidel veřejné dopravy" je charakteristika jednotlivých specifik dispečerského řízení a následná analýza a komparace zvolených softwarů používaných koordinátory jednotlivých integrovaných dopravních systémů, a to na základě stanovených kritérií. Práce se rovněž zabývá vyhodnocením testovaných softwarových nástrojů a vytvořením návrhových opatření, jež by po implementaci měly za následek zefektivnění práce dispečera.cze
dc.description.abstractThe subject of the bachelor thesis "Evaluation of Selected Tools for Dispatch Management of Public Transport" is characteristics of the dispatching management specifics and the subsequent analysis and comparison of the chosen software used by the coordinators of individual integrated transport systems, based on established criteria. The thesis also deals with the evaluation of tested software tools and the creation of measurements which, after the implementation, would result in a more efficient work of the dispatcher.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectintegrovaný dopravní systém,dispečerské řízení,sledování provozu vozidelcze
dc.subjectintegrated transport system,dispatching management,vehicle operation monitoringeng
dc.titlePorovnání vybraných nástrojů pro dispečerské řízení vozidel veřejné dopravycze
dc.titleEvaluation of Selected Tools for Dispatch Management of Public Transporteng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted2018-09-12
dc.contributor.refereeKadavý Oldřich
theses.degree.disciplineDopravní systémy a technikacze
theses.degree.grantorústav dopravní telematikycze
theses.degree.programmeTechnika a technologie v dopravě a spojíchcze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record