Show simple item record

Harmonization of Passenger´s Air Transport and Railway Transportdc.contributor.advisorBínová Helena
dc.contributor.authorMach Dominik
dc.date.accessioned2019-02-20T10:51:56Z
dc.date.available2019-02-20T10:51:56Z
dc.date.issued2019-01-17
dc.identifierKOS-695599967105
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/80038
dc.description.abstractPředmětem bakalářské práce „Harmonizace osobní letecké a železniční dopravy“ je analyzovat osobní leteckou a železniční dopravu a najít přínos jejich vzájemného napojení. Práce se zabývá jak samotným kolejovým napojením letišť, tak integrací rezervačních a odbavovacích systémů železničních a leteckých dopravců. V praktické části pak na konkrétním příkladu, letiště Václava Havla, pomocí výpočtu demonstruje snížení negativních vlivů na životní prostředí díky harmonizaci těchto dvou druhů doprav.cze
dc.description.abstractThe aim of the bachelor thesis called “The harmonization of personal aerial and railway transport” is to analyse personal aerial and railway transport and to find the benefits of the combination of both. This thesis focuses on connecting airports by railway trajectory as well as on the integration of booking and dispatching systems of the railway and aerial carriers. The aim of the practical part of the thesis is to mathematically demonstrate the decrease of negative impacts on the environment when combining the two types of transport while using a concrete example, the Vaclav Havel Airport.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectosobní letecká doprava,osobní železniční doprava,multimodalita,multimodální terminál,harmonizace,životní prostředí,prognostické metodycze
dc.subjectpassenger air transport,passenger rail transport,multimodality,multimodal terminal,harmonization,environment,prognostic methodseng
dc.titleHarmonizace osobní letecké a železniční dopravycze
dc.titleHarmonization of Passenger´s Air Transport and Railway Transporteng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.date.accepted2019-01-22
dc.contributor.refereeBřezina Edvard
theses.degree.disciplineLetecká dopravacze
theses.degree.grantorústav letecké dopravycze
theses.degree.programmeTechnika a technologie v dopravě a spojíchcze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record