Show simple item record

Measurement and Processing of Data for Analysis of Driving and Impact Dynamicsdc.contributor.advisorNouzovský Luboš
dc.contributor.authorJankovič Martin
dc.date.accessioned2019-02-20T10:51:41Z
dc.date.available2019-02-20T10:51:41Z
dc.date.issued2018-09-07
dc.identifierKOS-695599911105
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/80024
dc.description.abstractPředmětem této bakalářské práce je v její teoretické části seznámení s problematikou jízdní a nárazové dynamiky, vysvětlení aplikace senzorů a měřicích zařízení pro jízdní a nárazovou dynamiku, zpracování přehledu možných charakteristik těchto zařízení, dále pak analýza a srovnání jednotlivých senzorů, dle jejich funkce, provedení či praktické aplikace. Praktická část této práce se pak zabývá průběhem, přípravami a vyhodnocením dvou samostatných zkoušek z oblasti jízdní a nárazové dynamiky, které byly v rámci této práce provedeny.cze
dc.description.abstractThis bachelor's thesis deals with getting to know the problematics of driving and impact dynamics, explaining the use of sensors and measurement devices used for measuring driving and impact dynamics, summing up an overview of possible characteristics of those devices, analysis and comparsion of each sensor according to its function, realization or application. The practical part of this thesis describes processes, preparations and evaluation of two discrete driving and impact dynamics tests, which were performed within writing this work.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectJízdní dynamika,nárazová dynamika,měření dat,zpracování dat,senzor,signálcze
dc.subjectdriving dynamics,impact dynamics,data measurement,data processing,sensor,signaleng
dc.titleMěření a zpracování dat pro analýzu jízdní a nárazové dynamikycze
dc.titleMeasurement and Processing of Data for Analysis of Driving and Impact Dynamicseng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.date.accepted2018-09-12
dc.contributor.refereeMík Josef
theses.degree.disciplineDopravní systémy a technikacze
theses.degree.grantorústav soudního znalectví v dopravěcze
theses.degree.programmeTechnika a technologie v dopravě a spojíchcze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record