Show simple item record

Detection and Surveillance of Unmanned Aerial Vehicles

dc.contributor.advisorHůlek David
dc.contributor.authorHájek Martin
dc.date.accessioned2019-02-20T10:51:39Z
dc.date.available2019-02-20T10:51:39Z
dc.date.issued2018-09-14
dc.identifierKOS-695599909605
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/80020
dc.description.abstractPředmětem bakalářské práce "Detekce a sledování bezpilotních prostředků" je analýza současných typů detekčních, sledovacích a eliminačních systémů zaměřených na bezpilotní systémy. Je zde uvedeno zhodnocení těchto systémů a zároveň je nastíněn pohled na jejich budoucí rozvoj a využití. Součástí bakalářské práce je také upozornění na možné hrozby způsobené bezpilotními systémy při nepoužití detekčních a eliminačních systémů. V závěru práce je zmíněn UTM systém, který lze považovat za součást aktivních detekčních a sledovacích systémů.cze
dc.description.abstractThe aim of this bachelor thesis named "Detection and surveillance of unmanned aerial systems" is the analysis of current types of detection, surveillance and elimination systems focused on unmanned aerial systems. There is an evaluation of these systems and simultaneously there is outlined a perspective on their future development and utilization. A part of the bachelor thesis is also a warning about possible threats caused by unmanned aerial systems due to the absence of detection and elimination systems. At the end of the thesis there is mentioned the UTM system, which can be considered a part of active detection and surveillance systems.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectBezpilotní systémy,UA,UAS,detekce,sledování,UTM,eliminace,hrozbycze
dc.subjectUnmanned Aerial Systems,UA,UAS,detection,surveillance,UTM,elimination,threatseng
dc.titleDetekce a sledování bezpilotních prostředkůcze
dc.titleDetection and Surveillance of Unmanned Aerial Vehicleseng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted2018-09-19
dc.contributor.refereeNovák Martin
theses.degree.disciplineLetecká dopravacze
theses.degree.grantorústav letecké dopravycze
theses.degree.programmeTechnika a technologie v dopravě a spojíchcze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record