Show simple item record

Comparison of Helicopter Bell 412 Maintenance According Manual Part A and Part B

dc.contributor.advisorPtáček Michal
dc.contributor.authorŁękawska Manuela Urszula
dc.date.accessioned2019-02-20T10:51:26Z
dc.date.available2019-02-20T10:51:26Z
dc.date.issued2018-09-12
dc.identifierKOS-695599886305
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/80012
dc.description.abstractPředmětem bakalářské práce "Porovnání údržby vrtulníku Bell 412 podle manuálů Part A s Part B" je porovnání systému údržby s ohledem na intenzitu provozu. Cílem je také vyhodnotit, který druh údržby bude vhodnější pro dané využití vrtulníku. Tato práce byla zvolena na základě požadavku zkvalitnění poskytovaných služeb s možností doporučení systému údržby. V první kapitole je stručně popsaná historie společnosti Bell a ve druhé kapitole víceúčelový vrtulník Bell 412. Teoretická část bakalářské práce se zabývá všemi druhy prohlídek na tomto vrtulníku. V závěru jsou porovnány systémy údržby a jejich doporučení s ohledem na roční nálet a využití vrtulníku.cze
dc.description.abstractThe subject of the bachelor thesis "Comparison of Helicopter Bell 412 Maintenance According Manual Part A and Part B" is the comparison of the maintenance system with regard to intensity of operation. The objective is also to evaluate which type of maintenance is more appropriate for a given helicopter use. This work was chosen based on a requirement for improvement of the provided services with the possibility of recommending a maintenance system. In the first chapter there is a brief description of Bell's history and in the second chapter the Bell 412 multipurpose helicopter. The theoretical part of the bachelor thesis deals with all kinds of inspections on this helicopter. In the end, the maintenance systems and their recommendations are compared with regard to the annual flight hours per year and helicopter utilization.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectBell 412,vrtulník,prohlídky,údržba podle Part A,údržba podle Part Bcze
dc.subjectBell 412,helicopter,inspection,maintenance Part A,maintenance Part Beng
dc.titlePorovnání údržby vrtulníku Bell 412 podle manuálů Part A a Part Bcze
dc.titleComparison of Helicopter Bell 412 Maintenance According Manual Part A and Part Beng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted2018-09-17
dc.contributor.refereePodhadský Jan
theses.degree.disciplineTechnologie údržby letadelcze
theses.degree.grantorústav letecké dopravycze
theses.degree.programmeTechnika a technologie v dopravě a spojíchcze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record