Show simple item record

The Concept of Critical APU Part Inspection Programdc.contributor.advisorPavlas Jiří
dc.contributor.authorAulická Kateřina
dc.date.accessioned2019-02-20T10:51:24Z
dc.date.available2019-02-20T10:51:24Z
dc.date.issued2018-09-12
dc.identifierKOS-695599885605
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/80009
dc.description.abstractPředmětem bakalářské práce "Návrh inspekčního programu kritického dílu PEJ AI-9V" je zhodnotit aktuální stav kontroly vnějšího pláště kompresoru a pokusit se navrhnout nový inspekční program, který zajistí dřívější odhalení trhlin a deformací. Tato práce byla zvolena na základě objevujících se defektů a trhlin na vnějším plášti kompresu na zadní přírubě. V první kapitole je uveden stručný popis víceúčelového vrtulníku Mi-17, pomocné energetické jednotky AI-9V a hlavních motorů TV3-117, které spouští PEJ pomocí vzduchového spouštěče. V dalších kapitolách je již zaměřeno na popis kritického dílu a jeho opravy. V závěru bakalářské práce se porovná současný a nově navrhovaný program, určí se jejich účinnost, finanční náročnost a realizovatelnost.cze
dc.description.abstractThe subject of the bachelor thesis "The concept of critical APU part inspection program" is to evaluate the current state of inspection of the compressor casing and to try to make a concept of a new inspection program that will ensure earlier detection of cracks and deformations. This thesis was chosen based on emerging defects and cracks on the rear flange of the outter compressor casing. In the first chapter there is a brief description of a multipurpose helicopter Mi-17, auxiliary power unit AI-9V and the main engines TV3-117, that are started by an air starter of AI-9V. In next chapters there is a description about the critical part and its repairs. In the end of the bachelor thesis there will be a comparison between the current inspection program and the new concept, to determine effectiveness, financial difficulty and feasibility of each of them.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectPEJ,motor,plášť kompresoru,NDT,kontrola,trhliny,defektycze
dc.subjectAPU,engine,compressor casing,NDT,inspection,cracks,defectseng
dc.titleNávrh inspekčního programu kritického dílu PEJ AI-9Vcze
dc.titleThe Concept of Critical APU Part Inspection Programeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.date.accepted2018-09-17
dc.contributor.refereeKunčíková Kateřina
theses.degree.disciplineTechnologie údržby letadelcze
theses.degree.grantorústav letecké dopravycze
theses.degree.programmeTechnika a technologie v dopravě a spojíchcze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record