Show simple item record

Analysis of scintigraphic image sequences in medical diagnostics

dc.contributor.advisorŠmídl Václav
dc.contributor.authorBrožová Antonie
dc.date.accessioned2019-02-20T10:50:00Z
dc.date.available2019-02-20T10:50:00Z
dc.date.issued2018-08-31
dc.identifierKOS-695599860505
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/79933
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá analýzou scintigraťických obrazových sekvencí s cílem získat křivky aktivity. 3ako první je prezentován model FAMIS zakládající se na faktorizaci matic s nezápornými prvky, přičemž k nalezení řešení je použito aproximace variační Bayesovou metodou. K získání křivek je implementován IVB algoritmus, nebot úloha nemá analytické řešení. Pokud je na snímcích vysoký šum, je těžší odvodit křivky, které by byly hladké a tedy fyziologické. Proto je v další části navržen model, který je podobný modelu FAMIS, ale cílí na hladkost křivek. Funkčnost obou modelů je demonstrována na testovacích datech s gaussovským a poissonovským šumem a je ukázáno, že nový model v určitých případech diverguje, jinak je ale hladkosti křivek dosaženo. Dále je zkoumáno chování obou modelů při odhadu parametrů apriorních gama-rozdělení a nakonec je model testován na reálných datech.cze
dc.description.abstractThe topic of this Bachelor's degree project is analysis of scintigraphic image sequences in medical diagnostics, whose aim is to infer time activity curves. Firstly, FAMIS model, based on nonnegative matrix factorization, is presented. The time activity curves are derived using Variational Bayes Method and the IVB Algorithm is implemented, as the approximation is not tractable. Images are often noisy which makes it hard to infer curves that are smooth and therefore physiologically possible. For this reason another model, similar to FAMIS and whose purpose is to derive smoother curves, is proposed. Performance of the models is studied using toy data with Gaussian and Poisson noise and cases of divergence are reported, nevertheless in the rest of cases smoothness is achieved. Eventually, estimation of parameters of prior gamma distributions is tested as well as ability to infer factor curves of real scintigraphic data.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectfaktorizace matic s nezápornými prvky,FAMIS,gama-rozdělení,variační Bayesova metodacze
dc.subjectFAMIS,gamma-distribution,nonnegative matrix factorization,variational Bayes methodeng
dc.titleAnalýza scintigrafických obrazových sekvencí v lékařské diagnosticecze
dc.titleAnalysis of scintigraphic image sequences in medical diagnosticseng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted2018-09-05
dc.contributor.refereeTichý Ondřej
theses.degree.disciplineMatematické inženýrstvícze
theses.degree.grantorkatedra matematikycze
theses.degree.programmeAplikace přírodních vědcze


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record