Show simple item record

Experimental Validation of Time Reversal Model

dc.contributor.advisorChlada Milan
dc.contributor.authorZeman Radovan
dc.date.accessioned2019-02-20T10:49:42Z
dc.date.available2019-02-20T10:49:42Z
dc.date.issued2018-08-31
dc.identifierKOS-695599850605
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/79918
dc.description.abstractPráce se věnuje časové reverzaci (TR) elastických vln. Představuje proces TR, seznamuje se základním teoretickým popisem za použití Greenových funkcí a koncepty jako realizace TR v tělese konečných rozměrů nebo reciproké TR. Jedním z cílů je konstrukce paprskového modelu, tj. sestavení Greenových funkcí jako posloupností příchodů vlnění do daného bodu různými cestami zahrnujícími různý počet odrazů. Tento model umožňuje simulovat širení vlnění tělesem, jeho výhodami jsou přizpůsobivost a nízká výpočetní náročnost. Výstupy modelující proces TR odpovídají teoretickým očekáváním. Dále je cílem práce návrh a provedení experimentu k ověření TR. Výsledky měření zpětného širení zachycují proces TR přímo, naměřené přímé šíření umožňuje určit signály zpětného šíření numericky. Obojí potvrzuje možnost využít TR k lokalizaci akustického zdroje.cze
dc.description.abstractThe project deals with the time reversal (TR) of elastic waves in solids. The process of TR, its theoretical description using Green functions and principles such as realization of TR in finite objects or a reciprocal TR are introduced. The main objective is to construct the beam model, i.e. to assemble the Green functions as a sequence of wave arrivals to the given point from various paths including various numbers of reflections. This model permits to simulate the wave propagation in the object, the advantages of this approach are lower computational diiculty and adaptability. The outputs simulating the TR process match the expectations based on the theory. Another goal of this project is to suggest and conduct an experiment in order to verify the TR process. Obtained results capture the TR process within the backpropagation and also permit to compute the backpropagation signals numerically. Both prove the ability of the acoustic source localization.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectakustická emise,časová reverzace,lokalizace zdrojů akustické emise,paprskový modelcze
dc.subjectacoustic emission,beam model,localization of acoustic emission sources,time reversaleng
dc.titleExperimentální ověřování modelu časové reverzacecze
dc.titleExperimental Validation of Time Reversal Modeleng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted2018-09-05
dc.contributor.refereePřevorovský Zdeněk
theses.degree.disciplineMatematické inženýrstvícze
theses.degree.grantorkatedra matematikycze
theses.degree.programmeAplikace přírodních vědcze


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record