Show simple item record

Extracting Compounds for Advanced Nuclear Fuel Cyclesdc.contributor.advisorDistler Petr
dc.contributor.authorMindová Miriam
dc.date.accessioned2019-02-20T10:49:33Z
dc.date.available2019-02-20T10:49:33Z
dc.date.issued2018-08-30
dc.identifierKOS-695599847105
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/79913
dc.description.abstractTáto bakalárska práca popisuje vzájomnú separáciu Eu(III) (ako reprezentanta trojmocných lantanoidov) a minoritných aktinoidov (Am(III) a Cm(III)) pomocou kvapalinovej extrakcie. V extrakčnom systéme bolo použité nové perspektívne fluorované rozpúšťadlo BK1 spolu s extrakčným činidlom CyMe4-BTBP, ktoré je referenčnou molekulou SANEX procesu. V teoretickej časti bolo popísané ako nakladať a prepracovávať vyhorené jadrové palivo. V praktickej časti bolo cieľom práce skúmanie samoextrakcie rozpúšťadla bez pridania extrakčného činidla, kinetiky extrakcie a extrakčných vlastností systému v závislosti od rôznych koncentrácii HNO3.cze
dc.description.abstractThis bachelor thesis describes the mutual separation of Eu (III) (as a representative of trivalent lanthanides) and minor actinides (Am(III) and Cm(III)) by liquid extraction. The new perspective fluorinated solvent BK1 was used in the extraction system together with the extracting agent CyMe4-BTBP, which is the reference molecule of the SANEX process. How to handle and reprocess spent nuclear fuel has been described in the theoretical part. In the practical part, the aim of the work was to investigate solvent extraction of neat diluent without addition of extracting agent, extraction kinetics and extraction properties of the system depending on different concentrations of HNO3.eng
dc.language.isoSLO
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectseparácia,minoritné aktinoidy,lantanoidy,SANEX procescze
dc.subjectseparation,minor actinides,lantanides,SANEX processeng
dc.titleExtrakční činidla pro pokročilé palivové cyklycze
dc.titleExtracting Compounds for Advanced Nuclear Fuel Cycleseng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.date.accepted2018-09-04
dc.contributor.refereeJanda Jiří
theses.degree.disciplineJaderná chemiecze
theses.degree.grantorkatedra jaderné chemiecze
theses.degree.programmeAplikace přírodních vědcze


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record