Show simple item record

Economic Evaluation of LNG Vehicles in Bus Transportation

dc.contributor.advisorŘíha Zdeněk
dc.contributor.authorMach Daniel
dc.date.accessioned2019-02-20T10:49:31Z
dc.date.available2019-02-20T10:49:31Z
dc.date.issued2019-01-17
dc.identifierKOS-695599843305
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/79907
dc.description.abstractDiplomová práce reaguje na aktuální trend navyšující se popularity alternativních paliv (CNG a LNG), jež začínají být systémově prosazována jako ekologičtější varianta pohonných hmot budoucnosti. Cílem práce je zhodnotit, nakolik výhodné je využití LNG a také CNG autobusů ve srovnání s těmi poháněnými na diesel. Za užití odpovídajících matematických vzorců jsou zároveň ověřovány předem stanovené hypotézy, jež se vedle vlastního srovnání jednotlivých pohonných hmot týkají také využití dotací pro nákup CNG/LNG autobusů a příp. změny odpisové skupiny, která může provoz těchto autobusů učinit ekonomicky výhodnějším. Pozornost je věnována také tomu, zda výhodnost CNG/LNG nějak ovlivňuje typ trasy, na níž jsou autobusy provozovány, a také příp. cena nově budované LNG stanice.cze
dc.description.abstractThe thesis responds to the increasing popularity of the alternative fuels (CNG and LNG), which are now becoming systematically promoted as an ecological fuel option of the future. The aim of the thesis is to assess the extent of the benefits of the LNG and CNG usage in buses in comparison to the buses fueled with diesel. The defined hypotheses are being verified by using appropriate mathematical formulae, which are applied not only to the comparison of the individual fuels but also to the use of the subsidies granted for the purchase of the CNG/LNG buses. The attention is also given to the possible interaction of the benefit of the CNG/LNG with the type of the route and also its influence on the price of the newly built LNG station.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectAlternativní paliva,autobusová doprava,CNG,diesel,LNG,pohonné hmotycze
dc.subjectalternative fuels,bus transport,CNG,diesel,LNG,fuelseng
dc.titleEkonomické zhodnocení vozů na LNG v autobusové dopravěcze
dc.titleEconomic Evaluation of LNG Vehicles in Bus Transportationeng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted2019-01-22
dc.contributor.refereeNěmec Michal
theses.degree.disciplineLogistika a řízení dopravních procesůcze
theses.degree.grantorústav logistiky a managementu dopravycze
theses.degree.programmeTechnika a technologie v dopravě a spojíchcze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record