Show simple item record

Mechanical size reduction in thermochemical waste treatment technologies

dc.contributor.advisorKrátký Lukáš
dc.contributor.authorBímon Václav
dc.date.accessioned2019-02-20T10:48:17Z
dc.date.available2019-02-20T10:48:17Z
dc.date.issued2018-09-01
dc.identifierKOS-695599820805
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/79843
dc.description.abstractHlavním cílem této bakalářské práce je seznámení se s technologiemi termomechanického zpracování, tedy pyrolýzou a zplyňováním, a nalezení efektivní technologie předúpravy typických vstupních surovin. Dále práce obsahuje rešerši nejpoužívanějších drtičů a mlýnů pro biomasu, pneumatiky a plast. V závěru práce je na základě teoretických poznatků navržena pro vybraný typ odpadu vhodná dezintegrační jednotka, její základní konstrukční uspořádání a stanoven potřebný výkon elektromotoru.cze
dc.description.abstractThe main goal of this bachelor thesis is to get acquainted with thermomechanical processing technologies, i.e pyrolysis and gasification, and to find effective technology of pretreatment of typical input raw materials. Further, the thesis includes a research of the most used crushers and mills for biomass, tyres and plastic. At the end of the thesis, based on the theoretical knowledge, a suitable disintegration unit, its basic structural design and the necessary performance of the electric motor are designed for the selected type of refuse.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectDezintegrační jednotky,Drtiče,Mlýny,Pyrolýza,Zplyňovánícze
dc.subjectGasification,Grinder,Mill,Pyrolysis,Size reduction machineeng
dc.titleMechanická dezintegrace v technologiích termochemického zpracování odpadůcze
dc.titleMechanical size reduction in thermochemical waste treatment technologieseng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted2018-09-06
dc.contributor.refereeJirout Tomáš
theses.degree.disciplinebez oborucze
theses.degree.grantorústav procesní a zpracovatelské technikycze
theses.degree.programmeTeoretický základ strojního inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record