Show simple item record

User Research of the Fun Elements of City-building Strategy Games with the Significant Autonomy of Simulated Environmentdc.contributor.advisorMíkovec Zdeněk
dc.contributor.authorRoch Michal
dc.date.accessioned2019-02-20T10:47:07Z
dc.date.available2019-02-20T10:47:07Z
dc.date.issued2019-01-30
dc.identifierKOS-695599638205
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/79787
dc.description.abstractTato práce se zameruje na problematiku vlivu umelé inteligence na subjektivní vnímání zábavy v herním prostredí. Hlavním cílem této práce je lépe pochopit aspekty umelé inteligence a formy interakce hráce s entitami rízené umelou inteligencí, které prispívají nebo naopak snižují vnímání pocitu zábavy, specificky v rámci žánru budovatelských strategií. V rámci práce je provedena teoretická rešerše problematiky videoher, hraní, motivace hráce a psychologického prožitku zábavy, jsou analyzovány elementy her a možné zpusoby formální analýzy herních systému. Dále je navržena typologie her, v rámci níž je klasifikován žánr narativních simulací, který je dále analyzován výzkumnou cástí práce. Za úcelem výzkumu je vyvinut highfidelity prototyp hry Landlord, který je dále srovnáván prostrednictvím kvalitativních experimentu s existující komercní hrou Rimworld, pricemž obe hry se liší zejména v úrovni kontroly nad umelou inteligencí, která je hráci v herním svete poskytována. Výsledky experimentu jsou doporucení pro další vývoj prototypu, prípadne dalších her podobného žánru a také podkladem pro další výzkum v oblasti umelé inteligence ve hrách.cze
dc.description.abstractThis thesis focuses on the impact of artificial intelligence on the distinctive perception of fun in video-games. The main goal of this thesis is to better understand the aspects of the artificial intelligence and form of interaction of the player with entities controlled by the artificial intelligence, who either support or undermine the sensation of fun, specifically in the genre of building sim strategies. Theoretical research of games, play, motivation to play and psychological sensation of fun as well as elements of games and potential forms of analysis of game systems is realized. Additionally, a typology of games is designed and used to define a genre of narrative simulations, which is further analyzed in the research part of this thesis. For the purposes of the research, a high-fidelity prototype of the game Landlord is designed and implemented, and via qualitative experiments compared to an existing commercial game Rimworld, where both of these games are different in the level of control over the artificial intelligence provided to the player in the game world. Results of these experiments are recommendations for further development of the prototype or possibly other games in a similar genre and also a basis for additional research in the area of artificial intelligence in games.eng
dc.language.isoENG
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectumělá inteligence,videohry,hraní,zábavacze
dc.subjectartificial intelligence,video games,play,funeng
dc.titleUživatelský výzkum zábavnosti her žánru budovatelská strategie s vysokou mírou autonomie simulovaného prostředícze
dc.titleUser Research of the Fun Elements of City-building Strategy Games with the Significant Autonomy of Simulated Environmenteng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.date.accepted2019-02-06
dc.contributor.refereeMalý Ivo
theses.degree.disciplineInterakce člověka s počítačemcze
theses.degree.grantorkatedra počítačové grafiky a interakcecze
theses.degree.programmeOtevřená informatikacze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record