Show simple item record

Measuring the Deviation of Frequency Modulated Signal of Broadcasting Networksdc.contributor.advisorUlovec Karel
dc.contributor.authorPícha Tomáš
dc.date.accessioned2019-02-20T10:46:43Z
dc.date.available2019-02-20T10:46:43Z
dc.date.issued2019-01-28
dc.identifierKOS-695599587105
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/79766
dc.description.abstractTato práce se věnuje způsobu měření maximálního frekvenčního zdvihu a tzv. "modulačního výkonu" frekvenčně modulovaného signálu. Měření je prováděno dle instrukcí uvedených v doporučení ITU-R SM.1268-4. Je sledováno jak rozhlasové vysílání rádiových stanic, tak i signál vytvářený laboratorním generátorem. Signál je vyhodnocován přímo pomocí spektrálního analyzátoru, anebo využitím číslicového zpracování v prostředí Matlab. Cílem číslicového zpracování bylo co nejvíce simulovat princip zpracování dat laboratorním analyzátorem. Rovněž je provedeno měření pomocí RTL-SDR přijímače, které je také vyhodnocováno číslicově. Jsou uvedeny i nedostatky tohoto přijímače, které měly vliv na měření. Součástí práce je popis vytvořených algoritmů a postupů použitých k měření. V závěru práce jsou uvedeny výsledky dosažené uvedenými způsoby měření a zhodnocení použitých měřících metod.cze
dc.description.abstractThis thesis aims to measuring the deviation of frequency modulated signal of broadcasting networks. Measurements are made according to the instructions given in the ITU- R Recommendation. Both the broadcasting of radio stations and the signal generated by the laboratory generator are monitored. The signal is evaluated using a spectral analyzer or by using digital processing in the Matlab environment. The aim of digital processing was to simulate as much as possible the principle of data processing by the laboratory analyzer. Measurements are also made using the RTL-SDR receiver. Receiver issues that affected measurement are also mentioned. Part of the thesis is a description of created algorithms and procedures used for measurement. At the end of the thesis are presented the results achieved by the mentioned methods of measurement and evaluation of used measuring methods.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectFrekvenční modulace,frekvenční zdvih,modulační výkon,softwarově definované rádio,Matlabcze
dc.subjectFrequency modulation,frequency deviation,multiplex power,software-defined radio,Matlabeng
dc.titleMonitorování zdvihu frekvenčně modulovaného signálu systému rozhlasového vysílánícze
dc.titleMeasuring the Deviation of Frequency Modulated Signal of Broadcasting Networkseng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.date.accepted2019-02-04
dc.contributor.refereeMikuláštík Karel
theses.degree.disciplineKomunikační technikacze
theses.degree.grantorkatedra elektromagnetického polecze
theses.degree.programmeKomunikace, multimédia a elektronikacze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record