Show simple item record

JavaScript Application Generatordc.contributor.advisorČulík Zdeněk
dc.contributor.authorVarga Ivan
dc.date.accessioned2019-02-20T10:41:55Z
dc.date.available2019-02-20T10:41:55Z
dc.date.issued2018-08-29
dc.identifierKOS-593779686005
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/79533
dc.description.abstractCílem bakalářské práce je vytvořit generátor, který bude produkovat webové stránky za pomoci JavaScriptu z konkrétního zdrojového souboru. Bakalářská práce nejprve uvádí a vysvětluje základní systémy pro vývoj webových stránek, jako jsou JavaScript a HTML. Následně je analyzován návrh generátoru společně s popisným jazykem vytvořeným pro účel bakalářské práce. Popisný jazyk je zcela vytvořen autorem práce a navržen za účelem co nejlepší kompatibility s generátorem. Zdrojový soubor je napsán v tomto jazyce a každý jeho prvek představuje část prezentační knihovny. Z tohoto důvodu je používána prezentační knihovna a to jmenovitě EasyUI. V následující části bakalářské práce jsou zobrazeny jednotlivé části kódu za účelem jejich další analýzy. Závěrečná část práce se pak zaměřuje na pokyny potřebné pro provoz samotného programu. Na závěr jsou zmíněny problémy, které se mohou během provozu generátoru vyskytnout a také možnosti jeho budoucího vývoje.cze
dc.description.abstractThis projecťs aim is to create a generator which will produce websites using JavaScript from specific source file. Firstly, the project introduces and explains basic systems for website development such as JavaScript and HTML. Subsequently, the design of the generator is analysed together with the descriptive language created for this project purposes. The descriptive language is created from a scratch and designed for the best compatibility with the generator. The source file is written in this concrete language and each element represents a part of the presentation library called EasyUI which is specifically used for this reason. In the following section, parts of the code are displayed in order to be further analysed. The final part of the project focuses on the guidelines necessary for running the program. Possible problems which may occur during the run of the generator are examined, followed by a discussion of future development possibilities of the generator.eng
dc.language.isoENG
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectC++,Easyui,HTML,JavaScript,JSON,kompilátor,lexikální analýza,syntaktická analýzacze
dc.subjectC++,compiler,Easyui,HTML,JavaScript,JSON,lexer,parsereng
dc.titleGenerování aplikací v jazyce JavaScriptcze
dc.titleJavaScript Application Generatoreng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.date.accepted2018-09-03
dc.contributor.refereeHořák Zbyněk
theses.degree.disciplineAplikovaná informatikacze
theses.degree.grantorkatedra matematikycze
theses.degree.programmeAplikace přírodních vědcze


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record