Show simple item record

Relativistic transparency of solid targets for contrast enhancement of ultra-intense laser pulses

dc.contributor.advisorKlimo Ondřej
dc.contributor.authorKulkov Sergei
dc.date.accessioned2019-02-20T10:41:47Z
dc.date.available2019-02-20T10:41:47Z
dc.date.issued2018-08-30
dc.identifierKOS-593779650405
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/79524
dc.description.abstractCílem této práce je prozkoumat jev relativistické transparence pevných terčů při interakcích laserového záření s plazmatem pomocí 1D simulací. V práci je shrnutí teorie popisující interakce laserového záření s plazmatem. Je popsán algoritmus Particle-In-Cell metody a kód EPOCH, který byl použit k realizaci 1D simulací. V simulacích se zkoumaly stavy terčů a profily laserových pulsů po interakci laserového záření s plazmatem, zejména vliv tloušťky terče na energetický profil laserového pulsu. Kromě tloušťky terče je pro transparenci důležitá elektronová hustota terče, intenzita laserového záření ale i délka pulsu, jež ovlivňuje expanzi terče, což pak také přispívá k transparenci. Pro intenzitu laserového záření 1022 W*cm-2 a délku pulsu 60 fs je DLC folie o tloušťce 50 nm transparentní z 52% a prošlý laserový puls má 3-krát strmější narůst amplitudy elektrického pole, než puls původní.cze
dc.description.abstractThe main goal of this thesis is to study relativistic transparency of solid targets in laser-plasma interactions through 1D simulations. The thesis summarizes theoretical basis of such interactions. The Particle-In-Cell method and the EPOCH code, which was used for 1D simulations, are described. The states of the targets and the laser pulse profiles after the laser-plasma interactions are studied, in particular, the impact of the target's width on the profile of the laser pulse. Besides width, the target's electron density, laser pulse intensity and duration, which has an effect on plasma's expansion, are crucial for transparency. For laser pulse of intensity 1022 W*cm-2 and duration 60 fs a 50 nm wide target is 52% transparent and generates laser pulse with 3 times faster increase of electric field amplitude.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectLaser,particle-in-cell,plazma,relativistická transparencecze
dc.subjectLaser,particle-in-cell,plasma,relativistic transparencyeng
dc.titleRelativistická transparence pevných terčů a její využití pro zvýšení kontrastu ultra-intenzivního laserového impulsucze
dc.titleRelativistic transparency of solid targets for contrast enhancement of ultra-intense laser pulseseng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted2018-09-04
dc.contributor.refereeLimpouch Jiří
theses.degree.disciplineFyzika a technika termojaderné fúzecze
theses.degree.grantorkatedra fyzikycze
theses.degree.programmeAplikace přírodních vědcze


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record