Show simple item record

Gaseous fuel injection system for cogeneration unit

dc.contributor.advisorDoleček Vít
dc.contributor.authorHor David
dc.date.accessioned2019-02-20T10:41:47Z
dc.date.available2019-02-20T10:41:47Z
dc.date.issued2018-09-08
dc.identifierKOS-593779622205
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/79522
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá vstřikovacím zařízením spalovacích motorů pro kapalná i plynná paliva. V první části práce je zpracována rešerše paliv pro spalovací motory, přípravy směsi, regulace dávky paliva a systémů na přípravu směsi kapalných i plynných paliv. Dále se práce věnuje návrhu velikosti vstřikovacích jednotek pro zadaný motor při použití různých typů paliv. Ze zjištěných poznatků a parametrů je pro tento motor následně vybrána nejvhodnější koncepce vstřikovacího zařízení.cze
dc.description.abstractThe bachelor thesis deals with the combustion engines injection system for liquid and gaseous fuels. The first part of this thesis deals with fuel search for combustion engines, preparation of the mixture, fuel injection regulation and systems for preparation of liquid and gaseous fuel mixtures. Further, the thesis deals with the design of the injection unit sizes for the given engine using different types of fuels. Based on the findings and parameters in the theoretical part of the thesis subsequently the most suitable concept of the injection equipment is selected for this engine.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectpaliva,alternativní paliva,benzín,nafta,LPG,CNG,LNG,vodík,vstřikování paliva,systémy vstřikování paliva,tvorba směsicze
dc.subjectfuels,alternative fuels,gasoline,diesel,LPG,CNG,LNG,hydrogen,fuel injection,fuel injection systems,formation of the mixtureeng
dc.titleVstřikovací zařízení pro plynná paliva použitá pro kogenerační jednotkucze
dc.titleGaseous fuel injection system for cogeneration uniteng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted2018-09-13
dc.contributor.refereeBolehovský Ondřej
theses.degree.disciplinebez oborucze
theses.degree.grantorústav automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidelcze
theses.degree.programmeTeoretický základ strojního inženýrstvícze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record