Show simple item record

Solution of the HVCA design of swimming poll hall

dc.contributor.advisorPapež Karel
dc.contributor.authorHybešová Martina
dc.date.accessioned2019-01-31T11:08:16Z
dc.date.available2019-01-31T11:08:16Z
dc.date.issued2018-06-28
dc.identifierKOS-781235141405
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/79305
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývám návrhem systému větrání bazénové haly. Tento systém musí zabezpečit optimální vnitřní prostředí v prostorách bazénových hal a přilehlých prostor. Teoretická část práce obecně shrnuje problematiku větrání prostor s vysokou relativní vlhkostí. Pro zpracování návrhu byl vybrán plavecký bazén v Táboře. Pro tento objekt je následně navržen systém nuceného větrání.cze
dc.description.abstractThis diploma thesis deals with the design of a swimming pool ventilation system. This system must ensure an optimal indoor environment in the pool halls and adjacent areas. The theoretical part of the thesis summarizes the issue of ventilation of areas with high relative humidity. The swimming pool in Tábor was chosen for the design. A forced ventilation system is then designed for this object.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectvzduchotechnický systém,bazénová hala,relativní vlhkost,vodní pára,odpar,vnitřní mikroklima,kvalita vnitřního ovzdušícze
dc.subjectair-conditioning system,swimming pool,relative humidity,water vapor,evaporation,indoor microclimate,indoor air qualityeng
dc.titleŘešení vzduchotechnického systému pro bazénovou halucze
dc.titleSolution of the HVCA design of swimming poll halleng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.contributor.refereeMathauserová Zuzana
theses.degree.grantorkatedra technických zařízení budovcze
theses.degree.programmeInteligentní budovycze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record