Show simple item record

Identification, Detection and Parameter Estimation of Physical Movement Events Measured by Multi-Sensor Networkdc.contributor.advisorSýkora Jan
dc.contributor.authorBobuski Filip
dc.date.accessioned2019-01-31T11:07:58Z
dc.date.available2019-01-31T11:07:58Z
dc.date.issued2018-06-13
dc.identifierKOS-695600031305
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/79283
dc.description.abstractCílem práce je seznámení se základními pojmy zpracování signálu a sledování pohybu společně s konstrukcí a naprogramováním reálného měřícího zařízení. Konkrétněji uvádí aplikace maximálního odhadu pravděpodobnosti a popisuje zpracování signálů ze senzorů mechanického pohybu. Představuje běžné typy snímačů, vysvětluje jejich vnitřní fungování a v praktické části využívá získané informace k jejich úspěšnému začlenění do procesu odhadování trajektorie. Rovněž vytváří základ pro případný další výzkum a stanoví směr pro případné zlepšení implementovaných odhadů.cze
dc.description.abstractThis thesis has as a goal to introduce basic concepts of signal processing and motion tracking together with construction and programming of a real working measuring device. Specifically maximum likelihood estimation, data acquisition and processing of signals from accelerometer and gyroscope. It describes common types of sensors, explains their inner workings and in the practical part uses gained information to integrate them into a process of trajectory estimation successfully. It also lays a basis for possible further research and sets a direction for possible improvements of implemented estimators.eng
dc.language.isoENG
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectestimace,ML,pohyb,accelerometr,gyroskopcze
dc.subjectestimation,ML,motion,accelerometer,gyroscopeeng
dc.titleIdentifikace, detekce a odhad parametrů mechanických pohybů měrených multi-senzorovou sítícze
dc.titleIdentification, Detection and Parameter Estimation of Physical Movement Events Measured by Multi-Sensor Networkeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeHekrdla Miroslav
theses.degree.grantorkatedra radioelektronikycze
theses.degree.programmeOtevřené elektronické systémycze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record