Show simple item record

Effect of Laser Shock Processing Technology on Surface Integrity

dc.contributor.advisorMádl Jan
dc.contributor.authorBrajer Jan
dc.date.accessioned2018-11-29T08:49:33Z
dc.date.available2018-11-29T08:49:33Z
dc.date.issued2018-10-17
dc.identifierKOS-421367006505
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/79047
dc.description.abstractPráce je zaměřena na parametrický model, který byl vyvinut k určení nejvhodnější metody charakterizace vybraných vlastností zpracovaného povrchu metodou Laser shock processing. Stále se zvyšující tlak na užitné vlastnosti součástí dává možnost rozvoji nekonvenčních metod zpracování. Se změnou metodiky zpracování je nutné vyvíjet a ověřovat možnosti měření vzniklých povrchových vlastností materiálu. Experimentální část se soustřeďuje na srovnání různých metod měření zbytkového napětí. Posuzuje se spolehlivost a použitelnost každé metody při různých podmínkách zpracování. Výsledkem je možnost rychlého zhodnocení a vyhodnocení vhodnosti použité metody. V úvahu je brána také ekonomická náročnost měření a cena ovlivnění metodou LSP. Komplexní řešení pomáhá využitelnosti metody laserového opracování pro širší spektrum výrobků, než tomu bylo doposud.cze
dc.description.abstractThe thesis is focused on a parametric model which has been developed to determine the most suitable measurement method for surface characteristics reached by Laser shock processing method. Constant increasment of requirements on the part properties allows the possibility of development unconventional processing methods. When the processing methodology is changed the next step is to develop and verify possible measuring methodology. The experimental part of the thesis describes comparison of various methods for residual stress measurements. The reliability and applicability of each measuring method at different treatment conditions was evaluated. The economic demands of the measurement and the cost of the LSP technology are also considered. A comprehensive solution helps the use of the laser treatment method for a wider range of products than has been used before.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectmetoda laser shock processing,parametrický model,povrchcze
dc.subjectLaser Shock Processing Technology,parametric model,surfaceeng
dc.titleVliv metody laser shock processing na integritu povrchucze
dc.titleEffect of Laser Shock Processing Technology on Surface Integrityeng
dc.typeDOKTORSKÁ PRÁCEcze
dc.typeDISSERTATIONeng
dc.date.accepted2018-10-22
dc.contributor.refereeKocman Karel
theses.degree.disciplineStrojírenská technologiecze
theses.degree.grantorústav technologie obrábění, projektování a metrologiecze
theses.degree.programmeStrojní inženýrstvícze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record