Show simple item record

Retrofitting of Riveted Shear Connections

dc.contributor.advisorWald František
dc.contributor.authorDeryushkin Artem
dc.date.accessioned2018-11-08T19:23:18Z
dc.date.available2018-11-08T19:23:18Z
dc.date.issued2016-07-21
dc.identifierKOS-757373501905
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/79017
dc.description.abstractOd poloviny devatenáctého století byly nýty po dobu 100 let hlavním druhem spojovacích prostředků pro kovové konstrukce. Toto období odpovídá průmyslové revoluci a rozvoji infrastruktury, dopravy a dalších zařízení. Některé z kovových konstrukcí sestavených pomocí nýtů jsou i v současné době v provozu a vyžadují údržbu nebo zesílení, aby vyhověly moderním požadavkům. Některé faktory podstatně ovlivňují statické chování nýtovaných konstrukcí. Například předpínací síla v nýtu se může výrazně lišit v důsledku ochlazení nebo geometrie hlavy nýtu a způsobovat tak obtížnosti při analytickém hodnocení nýtovaných spojů. Byly zkoumány numerické metody pro posuzování konstrukcí, aby se zjistila jejich použitelnost pro nýtované spoje. Pro verifikaci byly použity normy a směrnice týkající se zmíněných spojů. Diplomová práce se především zaměřuje na numerické metody, které jsou zavedeny v moderních softwarech jako jsou ABAQUS a IDEA. Jedná se o metodu konečných prvků v softwaru ABAQUS a metodu komponent spojenou s metodou konečných prvků v softwaru IDEA. Bylo provedeno porovnání třech numerických metod. Všechny výpočty odpovídají třem vzorkům ze článku (D'Aniello, 2010), které byly použity pro validaci výsledků numerické analýzy.cze
dc.description.abstractRivets were the major fastener during one hundred years from the middle of the nineteenth century. That period corresponds to the industrial revolution, the development of the infrastructure, and the transportation facilities. Some of the metallic structures assembled by rivets are still in operation nowadays and need maintenance or strengthening in order to comply with modern requirements. Some factors are specifically essential and affect the structural behaviour of the riveted constructions. For instance, the clamping force in a rivet due to cooling or geometry of the field head can vary significantly and provide difficulties for analytical evaluation of the riveted connections. The numerical techniques for structural assessment were investigated in order to know the applicability of the riveted connections. Standards and guides related to the rivets calculations were found and used for verification. The main focus of this thesis is on numerical techniques that are implemented using modern software such as ABAQUS and IDEA. In this thesis, we have done comparison of three numerical techniques. All calculations correspond to the three specimens taken from the article (D'Aniello, 2010). This article used for validation of the numerical results.eng
dc.language.isoENG
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectABAQUS,nýt,FEA,IDEA,smykové spojecze
dc.subjectABAQUS,rivets,FEA,IDEA,shear connectionseng
dc.titleRetrofitting of Riveted Shear Connectionscze
dc.titleRetrofitting of Riveted Shear Connectionseng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.date.accepted2016-07-21
dc.contributor.refereeRyjáček Pavel
theses.degree.disciplineAdvanced Masters in Structural Analysis of Monuments and Historical Constructionscze
theses.degree.grantorkatedra mechanikycze
theses.degree.programmeCivil Engineeringcze


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record