Show simple item record

Modeling and Analysis of Plywood Shell Structuresdc.contributor.advisorKabele Petr
dc.contributor.authorTroci Andi
dc.date.accessioned2018-11-08T19:23:13Z
dc.date.available2018-11-08T19:23:13Z
dc.date.issued2016-07-21
dc.identifierKOS-757373501605
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/79013
dc.description.abstractHlavním cílem této diplomové práce je posoudit statický stav a únosnost střechy budovy NakashimaArtsBuildingv Pennsylvanii, U.S.A. Nosnou konstrukci střechy tvoří překližková skořepina ve tvaru hyperbolického paraboloidu (HP). Tato disertace navazuje na předchozí a probíhající průzkum budovy Nakashima ArtsBuilding, ze kterého byly získány informace o geometrii konstrukce i jejím stávajícím stavu poškození. Nejprve je zpracována rešerše teorie mělkých skořepin. Zjednodušené statické řešení a analytické řešení jsou provedeny pro HP skořepiny stejných rozměrů, jako je střecha na NakashimaArtsBuilding. Tyto konstrukce jsou pak analyzovány metodou konečných prvků (MKP) v programu ADINA. Porovnání výsledků nám umožňuje nejen diskutovat přesnost a omezení zjednodušeného a analytického řešení, ale také verifikovat konečněprvkový model. Následně jsou provedeny analýzy MKP, jejichž cílem je porozumět komplexnímu chování střešní konstrukce NakashimaArtsBuilding. Při uvážení různých okrajových podmínek a zatěžovacích stavů jsou identifikována a lokalizována slabá místa konstrukce. Tyto výsledky mohou posloužit k zacílení inspekčních prací na náchylné části konstrukce a k úpravě plánu údržby. Navíc je navrženo, aby bylo provedeno měření průhybů konstrukce v zimním období, kdy je zatížena sněhem. Porovnání změřených průhybů s výsledky numerických výpočtů umožní další validaci a zpřesnění modelu.cze
dc.description.abstractThe main objective of the present thesis is to assess the static state and capacity of the roof at Nakashima Arts Building in Pennsylvania, U.S.A. The load carrying structure of the roof is a plywood hyperbolic paraboloid shell.This dissertation is a continuation of previous and ongoing studies of the Nakashima Arts Building, in which geometrical and damage survey was performed. First, the theory of shallow shells is reviewed. Simplified statics and analytical solutions of hyperbolic paraboloid shells are developed for structural models with the same dimensions as the Nakashima Arts Building roof. The same structures are then analyzed by the finite element method (FEM) with program ADINA. Comparison of the results allows us to discuss the accuracy and limitations of the simplified and analytical solutions, as well as to verify the FE model. Secondly, numerical analyses by FEM are carried out with the aim to understand the complex behavior of the Nakashima Arts Building roofstructure. Considering different configurations of boundary conditions and load cases allows us to determine and localize the vulnerabilities of the structure. Through these results it will be possible to focus inspection to the areas indicated as vulnerable and to adjust maintenance plans. Moreover, it is suggested to perform a measurements campaign of the roof deflection in winter time, when the snow load is acting, in order to compare deflections with the numerical results. This will allow further validation and refinement of the model.eng
dc.language.isoENG
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectmělké skořepiny,hyperbolický paraboloid,překližka,analýza MKPcze
dc.subjectshallow shells,hyperbolic-paraboloid,plywood,FEM analysieng
dc.titleModeling and Analysis of Plywood Shell Structurescze
dc.titleModeling and Analysis of Plywood Shell Structureseng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.date.accepted2016-07-21
dc.contributor.refereeŠejnoha Jiří
theses.degree.disciplineAdvanced Masters in Structural Analysis of Monuments and Historical Constructionscze
theses.degree.grantorkatedra mechanikycze
theses.degree.programmeCivil Engineeringcze


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record