Show simple item record

Structural Analysis of Historical Timber Roof Trusses in Praguedc.contributor.advisorFajman Petr
dc.contributor.authorMorimoto Matthew
dc.date.accessioned2018-11-08T19:23:10Z
dc.date.available2018-11-08T19:23:10Z
dc.date.issued2016-07-22
dc.identifierKOS-757373501205
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/79010
dc.description.abstractDřevěné konstrukce různých tvarů se používají od počátku lidstva. Nejčastěji však bylo dřevo používané na zastřešení staveb. Konstrukce krovů prošla během staletí vývojem, který je popsán v této práci. Téma bylo zúženo na konstrukce používané ve středoevropském regionu od středověku do dnešní doby. Z toho důvodu bylo nutné získat znalosti používaných konstrukčních typů i zvyklostí z dřívější doby. Abychom získali lepší znalosti o používaných historických technikách, byly zkoumány tesařské metody používané ve střední Evropě. Dále pak byly provedeny případové studie na historických konstrukcích. Vybrané varianty historických krovů jsou staticky řešeny počítačovým softwarem a jejich statické výhody a nevýhody jsou vyhodnoceny dle požadavků eurokodu. Na základě výsledků počítačového modelování byly uváženy možné metody náhrady prvků s využitím plátováním a byly prezentovány inovativní metody. Závěrem lze konstatovat, že provedený výzkum zahrnuje analýzu dřevěných krovů používaných ve středoevropském regionu a metod pro výměnu poškozených prvků.cze
dc.description.abstractSince the beginning of human history, man has used wood to construct structures of varying shapes and ever increasing complexities to fulfil their needs. While there have been many advancements in timber structures over the millennia, historic timber roof trusses will be presented throughout this research report. The scope of these trusses was narrowed to include only timber trusses from the Central European region to gain a perspective of the techniques utilized in different time periods throughout Czech history. In order to obtain a greater knowledge of the historic techniques utilized, carpentry and logging methods were researched from the before mentioned region. Furthermore, case studies of historic structures from these regions were conducted. The trusses were later analysed using structural design software and the Eurocodes to determine advantages and disadvantages of different truss orientations. From the results of the numerical modelling, possible methods of member replacement utilizing scarf joints were considered and suggestions for innovative techniques presented. Altogether, the following research provides an analysis of Czech timber trusses and possible remediation methods to alleviate deficient members.eng
dc.language.isoENG
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectHistorie příhradové konstrukce,typy krovů,vlastnosti dřeva,historické dřevěné spoje,případové studie,SCIA - numerické modelování,načítání,analýzy,Eurocode 5 návrhu kritérií,přehled plátycze
dc.subjectHistory of Timber Framing,Types of Trusses,Timber Properties,Historical Timber Joints,Case Studies,SCIA - Numerical Modeling,Loading,Analysis,Eurocode 5 Design Criteria,Overview of Scarf Jointseng
dc.titleStructural Analysis of Historical Timber Roof Trusses in Praguecze
dc.titleStructural Analysis of Historical Timber Roof Trusses in Pragueeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.date.accepted2016-07-22
dc.contributor.refereeKuklík Pavel
theses.degree.disciplineAdvanced Masters in Structural Analysis of Monuments and Historical Constructionscze
theses.degree.grantorkatedra mechanikycze
theses.degree.programmeCivil Engineeringcze


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record