Show simple item record

Atom Download Service

dc.contributor.advisorSouček Petr
dc.contributor.authorRokusek Jaromír
dc.date.accessioned2018-11-08T19:22:54Z
dc.date.available2018-11-08T19:22:54Z
dc.date.issued2016-06-23
dc.identifierKOS-595687069405
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/78995
dc.description.abstractINSPIRE je iniciativa Evropské komise, jejímž cílem je jednotná infrastruktura pro prostorová data. V rámci iniciativy INSPIRE jsou definovány tzv. stahovací služby. Stahovací službou se myslí technologie umožňující stažení prostorových dat. Jednou z nich je stahovací služba Atom. Je založena na technologii webových kanálů a je pojmenována podle formátu Atom, který se používá pro jejich tvorbu. Práce popisuje způsob vytvoření stahovací služby Atom a potřebné technologie, kterými jsou formát Atom a formát OpenSearch. Cílem práce je také implementace stahovacích služeb Atom na Českém úřadě zeměměřickém a katastrálním.cze
dc.description.abstractINSPIRE is a European initiative which main goal is the creation of unified infrastructure for spatial data. It defines download services. Download Service is a technology for downloading spatial data. Atom Download Service is one of them. It is based on the technology of web feeds and it is named by the Atom Syndication Format which is used to create them. This Work describes how to create Atom Download Service together with necessary technologies which are needed to do so. These technologies are Atom Syndication Format an OpenSearch format. Another goal of this work is also an implementation of Atom Download Services on Czech Office for Surveying, Mapping and Cadastre.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectAtom,INSPIRE,OpenSearch,Stahovací služba Atom,Stahovací službacze
dc.subjectAtom,Atom Download Service,Download Service,INSPIRE,OpenSearcheng
dc.titleStahovací služba Atomcze
dc.titleAtom Download Serviceeng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted2016-06-23
dc.contributor.refereeDoubrava Petr
theses.degree.disciplineGeomatikacze
theses.degree.grantorKatedra geomatikycze
theses.degree.programmeGeodézie a kartografiecze


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record