Show simple item record

Technological and content facet of electronic atlases with historical theme - research into state and possibilities

dc.contributor.advisorCajthaml Jiří
dc.contributor.authorBejvančická Kateřina
dc.date.accessioned2018-11-08T19:22:21Z
dc.date.available2018-11-08T19:22:21Z
dc.date.issued2016-06-22
dc.identifierKOS-595687036705
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/78965
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá rešerší historických webových atlasů, jejich popisem a hodnocením. Celkem bylo vybráno deset webových atlasů s historickou tematikou. Práce je rozdělena do pěti částí. V první části je stručně nastíněn vývoj atlasové tvorby, druhá část se zabývá převážně webovými technologiemi, třetí část je věnována vybraným elektronickým atlasům, ve čtvrté části je provedeno jejich kartografické hodnocení a pátá část se věnuje uživatelskému hodnocení vybraných atlasů.cze
dc.description.abstractThis thesis deals with the research of historical web atlases, their description and rating. A total of ten web atlases with the historical theme were selected. In the first part is briefly outlined the development of the atlas creation, the second part mainly deals with web technologies, the third part is devoted to selected electronic atlases, in the fourth part is accomplished their cartographic evaluation and the fifth section is dedicated to the user?s evaluation of selected atlases.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectvývoj atlasová tvorby,historické webové atlasy,kartografické hodnocení,webové technologiecze
dc.subjectthe development of atlas creation,historical web atlases,cartographic evaluation,web technologieseng
dc.titleTechnologická a obsahová stránka elektronických atlasů s historickou tematikou - rešerše stavu a možnostícze
dc.titleTechnological and content facet of electronic atlases with historical theme - research into state and possibilitieseng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted2016-06-22
dc.contributor.refereeKrejčí Jiří
theses.degree.disciplineGeodézie a kartografiecze
theses.degree.grantorKatedra geomatikycze
theses.degree.programmeGeodézie a kartografiecze


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record