Show simple item record

Inspections of underground technical infrastructure works

dc.contributor.advisorPruška Jan
dc.contributor.authorŠkeřík Jan
dc.date.accessioned2018-11-08T19:20:13Z
dc.date.available2018-11-08T19:20:13Z
dc.date.issued2016-06-28
dc.identifierKOS-587864713405
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/78846
dc.description.abstractTato práce se zabývá obecným popisem kolektorových staveb a staveb kabelových tunelů. Je v ní obsažena jak historie, tak i současnost použití tohoto typu podzemních objektů u nás a v zahraničí. Práce se však věnuje i legislativnímu ukotvení těchto objektů. Obsahuje základní rozdělení těchto staveb a způsoby jejich provádění. V následné části se práce soustředí na popis legislativního prostředí předběžných a vizuálních prohlídek podzemních děl. Hlavním cílem práce je navrhnout metodiku vizuálních prohlídek kabelových tunelů a následně ji ověřit v terénu.cze
dc.description.abstractThis thesis deals with the general description of the utility tunnel buildings and construction of cable tunnels. In it are both history and present use of this type of underground structures in the Czech Republic and abroad. Work is devoted to legislative and anchor these objects. It contains the basic division of these structures and methods for their implementation. In a subsequent part of the thesis focuses on the description of the legislative environment and the preliminary visual inspections of underground structures. The main objective is to propose a methodology of visual inspections cable tunnels and subsequently verified in the field.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectkabelový tunel,kolektor,vizuální prohlídky,průzkum,údržba,hodnocení stavu ostěnícze
dc.subjectcable tunnel,utility tunnel,visual inspection,survey,maintenance,condition assessment of the liningeng
dc.titleProhlídky podzemních děl technické infrastrukturycze
dc.titleInspections of underground technical infrastructure workseng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted2016-06-28
dc.contributor.refereeKošťál Jiří
theses.degree.disciplineKonstrukce a dopravní stavbycze
theses.degree.grantorkatedra geotechnikycze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record