Show simple item record

Documentation of historical military field facilities; geophysical and geodetic survey of fortification residues

dc.contributor.advisorPavelka Karel
dc.contributor.authorHanák Petr
dc.date.accessioned2018-11-08T19:19:28Z
dc.date.available2018-11-08T19:19:28Z
dc.date.issued2016-06-29
dc.identifierKOS-587864232005
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/78803
dc.description.abstractCílem bakalářské práce je vytvoření měřičské dokumentace pro archeologický průzkum pěchotní reduty z třicetileté války, známé pod jménem Volarské šance. Byla provedena rekognoskace objektu zájmu. Poté proběhlo podrobné zaměření polní pevnosti pomocí laserového skenování přístrojem SURPHASER 25 HSX. Pozůstatky pevnosti byly změřeny také pomocí georadaru a magnetometru. Výsledná mračna bodů byla zpracována v programu Geomagic Studio 2013. Výsledkem práce je 3D model tvořený polygonovou vrstvou (laserové skenování) a rastry z měření georadaru a magnetometru.cze
dc.description.abstractThe main objective of this bachelor thesis is documentation for archeological survey of military field facility Volarské šance. Terrain recognition was done at the object´s area. It was followed by detailed scanning of field facility with SURPHASER 25 HSX. Relics of the fort were also measured by GPR and magnetometer. Point clouds were processed in Geomagic Studios 13 software. Results of this bachelor thesis are 3D model formed by triangular mesh (scanning) and raster from GPR and magnetometer measurements.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectGeomagic Studio 2013,3D model,mračno bodů,měřičská dokumentace,laserové skenování,georadar,magnetometr,registracecze
dc.subjectGeomagic Studios 2013,3D model,point cloud,documentation,scanning,GPR,magnetometer,registrationeng
dc.titleDokumentace historických vojenských terénních objektů; geofyzikální a geodetický průzkum zbytků fortifikačních stavebcze
dc.titleDocumentation of historical military field facilities; geophysical and geodetic survey of fortification residueseng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted2016-06-29
dc.contributor.refereeŠedina Jaroslav
theses.degree.disciplineGeodézie, kartografie a geoinformatikacze
theses.degree.grantorKatedra geomatikycze
theses.degree.programmeGeodézie a kartografiecze


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record