Show simple item record

Inclined reinforced concrete columns

dc.contributor.advisorVašková Jitka
dc.contributor.authorZažirej Stanislav
dc.date.accessioned2018-11-08T19:18:55Z
dc.date.available2018-11-08T19:18:55Z
dc.date.issued2016-06-29
dc.identifierKOS-587864211805
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/78772
dc.description.abstractPráce se zabývá objekty se šikmými železobetonovými sloupy. Cílem je zjistit vliv aplikace šikmých podpor na konstrukci a porovnat varianty konstrukčního řešení vybraného objektu. V první části je uveden vliv tahových sil ve vodorovných nosných prvcích od svislého zatížení, nepravidelnosti nosného systému, zatížení teplotou, vlivu od smršťování a zejména vliv použití šikmých podpor. Tahové síly v kombinaci s ohybem mají za následek výrazné snížení únosnosti železobetonových prvků. Tato skutečnost je ukázána na modelu jednoduchého železobetonového skeletu. Ve druhé části jsou ukázány příklady realizací budov se šikmými železobetonovými sloupy. V další části jsou řešeny varianty konstrukčního systému objektu přístavby laboratoří a počítačového centra CzechGlobe v Brně s využitím šikmých sloupů. Pro každou variantu je vytvořen statický model, proveden výpočet vnitřních sil od zatížení, proveden návrh výztuže šikmých sloupů a posouzení. V závěru jsou shrnuty poznatky získané při řešení modelových úloh a jsou porovnány konstrukční varianty vybraného objektu.cze
dc.description.abstractThe thesis deals with the buildings with inclined reinforced concrete columns. The goal is to determine the effect of inclined supports on the structure and to compare the variants of structural solution of selected construction. In the first part is shown the effect of tension forces in horizontal supporting members from vertical loads, irregular supporting system, temperature load, effect of shrinkage and especially the usage of inclined columns. Tension forces in combination with bending cause reduction of bearing capacity. This fact is shown on the model of a simple reinforced concrete skeleton-frame structure. Examples of erected buildings using the inclined columns are shown in the second part. Next part deals with the variants of structural solution of the extension of laboratories and computer centre CzechGlobe in Brno using inclined columns. For each variant was created static model, were done calculations of internal forces and reinforcement of inclined columns was designed and verificated. In the last part the pieces of knowledge gained from solved models are summarized and the variants of structural solution are compared.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectbetonové konstrukce,navrhování,šikmé železobetonové sloupy,varianty konstrukcecze
dc.subjectconcrete structures,designing,inclined reinforced concrete columns,variants of structural solutioneng
dc.titleŠikmé železobetonové sloupycze
dc.titleInclined reinforced concrete columnseng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted2016-06-29
dc.contributor.refereeTipka Martin
theses.degree.disciplineKonstrukce pozemních stavebcze
theses.degree.grantorkatedra betonových a zděných konstrukcícze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record