Show simple item record

Cerhovice - Traffic Calming Delay Road II/605

dc.contributor.advisorVébr Ludvík
dc.contributor.authorKřížek Martin
dc.date.accessioned2018-11-08T19:18:23Z
dc.date.available2018-11-08T19:18:23Z
dc.date.issued2016-06-28
dc.identifierKOS-587864203205
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/78738
dc.description.abstractPředmětem bakalářské práce je zpracování variantního návrhu průtahu silnice II/605 v obci Cerhovice. Práce bude zpracována v rozsahu dokumentace odpovídající studii. Součástí návrhu je variantní návrh zklidňujících prvků s cílem zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy a zlepšení podmínek pro chodce a obyvatele okolní zástavby. Další součástí je multikriteriální analýza navržených alternativ na jejímž základě bylo vybráno nejvhodnější řešení v rámci navržených variant. Toto řešení bylo dále dopracováno, opět pouze ve stupni projektové dokumentace studie. Díky navrženým úpravám dojde ke zvýšení bezpečnosti a estetické hodnoty prostoru řešených komunikací.cze
dc.description.abstractThe subject of the thesis is the design process variant delay road II/605 in the city of Cerhovice. Work will be processed to the extent appropriate documentation "study". The proposal includes an alternative proposal calming elements to improve safety and traffic flow and improve conditions for pedestrians and residents of the surrounding buildings. Another part of the multicriterion analysis of design alternatives on the basis of which was chosen the best solutions within the design variant. This variant was farther finish, again only in a degree project documentation of "study". Thanks to the design changes will increase the safety and aesthetic value of the area solved communications.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectDopravní zklidnění,plynulost dopravy,dělící ostrůvky,autobusové zastávky,parkovánícze
dc.subjectTraffic calming,traffic flow,divide islet,bus stop,parkingeng
dc.titleCerhovice - dopravní zklidnění průtahu silnice II/605cze
dc.titleCerhovice - Traffic Calming Delay Road II/605eng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted2016-06-28
dc.contributor.refereePánek Petr
theses.degree.disciplineKonstrukce a dopravní stavbycze
theses.degree.grantorkatedra silničních stavebcze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record