Show simple item record

Optimization of water work system in Chotovinydc.contributor.advisorČiháková Iva
dc.contributor.authorSvoboda Lukáš
dc.date.accessioned2018-11-08T19:17:43Z
dc.date.available2018-11-08T19:17:43Z
dc.date.issued2016-06-29
dc.identifierKOS-587864165105
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/78696
dc.description.abstractCílem bakalářské práce je najít řešení pro zajištění dostatečného množství vody pro budoucí rozvoj obce Chotoviny a navrhnout opatření vedoucí k optimalizaci hospodaření s vodou. Základem pro řešení této problematiky je komplexní popis současného stavu a zhodnocení jednotlivých zdrojů vody, čerpací stanice, akumulace a distribuční sítě. Druhá část je věnována především využití vodních zdrojů, návrhu tlakových pásem a opatření vedoucích ke zlepšení hospodaření s vodou. Mezi ty patří zejména dálkový přenos dat a dálkové ovládání, zlepšení kvality vody v distribuční síti, spolehlivé měření na zdrojích a na síti. Výpočty a návrhy byly stanoveny dle aktuálních vyhlášek a zákonůcze
dc.description.abstractThe goal of my bachelor work is to find out the solution to provide the enough of water supply for future development of the Chotoviny city and to design an arrangement leading to the optimization of water management. The foundation for the solution of this issue is a complex description of current state and an evaluation of each water sources, the pumping station, the retention and the distribution network. The second part of this work is primarily dedicated to the utilization the water sources, the design of pressure zones and the arrangement leading to the improvement of water management. That includes especially long-distance information transmission, controlling and the water quality improvement in distribution network, reliable measuring of the sources and on the network. The calculations and the designs were determined in accordance with current regulations and laws.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectwater supply,water balance,water losses,water distribution,water demand,water sources,pressure zonescze
dc.subjectzásobování vodou,bilance vody,ztráty vody,distribuce vody,potřeba vody,zdroje vody,tlaková pásmaeng
dc.titleOptimalizace vodovodu Chotovinycze
dc.titleOptimization of water work system in Chotovinyeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.date.accepted2016-06-29
dc.contributor.refereeKubeš Jiří
theses.degree.disciplineVodní hospodářství a vodní stavbycze
theses.degree.grantorkatedra zdravotního a ekologického inženýrstvícze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record