Show simple item record

Evaluation of the WWTP operation Plzeňdc.contributor.advisorSynáčková Marcela
dc.contributor.authorVacková Markéta
dc.date.accessioned2018-11-08T19:17:29Z
dc.date.available2018-11-08T19:17:29Z
dc.date.issued2016-06-29
dc.identifierKOS-587864148105
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/78687
dc.description.abstractTato bakalářská práce zpracovává problematiku čištění odpadních vod s využitím konkrétních dat naměřených na ČOV Plzeň v roce 2015. První část popisuje vlastnosti odpadních vod a znečišťující látky, které se v nich běžně vyskytují, dále charakterizuje procesy používané k odstranění jednotlivých skupin znečišťujících látek a řeší problematiku kalového hospodářství na ČOV s více než 100 000 EO. V druhé části jsou vyhodnoceny hodnoty jednotlivých ukazatelů znečištění na přítoku a odtoku z ČOV Plzeň a vypočítána účinnost čištění. Získané hodnoty jsou porovnány s limity stanovenými příslušným vodoprávním úřadem, tj. Krajským úřadem Plzeňského kraje. V případě koncentrací nesplňujících požadované hodnoty je určena možná příčina překročení limitů.cze
dc.description.abstractThis bachelor thesis focuses on wastewater treatment and various ways to improve and intensify efficiency of the processes commonly used in wastewater treatment. Its goal is to evaluate results measured at WWTP Pilsen in 2015 and compare them to the current law regulations, i.e. EU Council Directive 91/271/EHS and relevant laws of Czech Republic as amended. First part of the thesis describes wastewater characteristics, its physical, chemical and biological properties, lists common pollutants present in municipal waste and their impact on both surface and ground water bodies, introduces basic technological processes used to eliminate various polluting substances and deals with sludge processing such as thickening, stabilization, dewatering and final disposal. Second part of the thesis evaluates data from WWTP Pilsen, compares achieved values to relevant established requirements and in case of unsatisfactory results takes in consideration probable causes that could have contributed to failure at compliance with the given limits.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectčištění odpadních vod,účinnost čištění,ČOV Plzeňcze
dc.subjectwastewater treatment,efficiency,WWTP Pilseneng
dc.titleVyhodnocení provozu ČOV Plzeňcze
dc.titleEvaluation of the WWTP operation Plzeňeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.date.accepted2016-06-29
dc.contributor.refereeDvořáková Renata
theses.degree.disciplineVodní hospodářství a vodní stavbycze
theses.degree.grantorkatedra zdravotního a ekologického inženýrstvícze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record