Show simple item record

EUROPEAN PEACE FORUM AND CENTER FOR CONFLICT RESOLUTION/RECONCILIATION

dc.contributor.advisorHanson Henry William Andrew
dc.contributor.authorBeer Nathan
dc.date.accessioned2018-07-18T08:46:30Z
dc.date.available2018-07-18T08:46:30Z
dc.date.issued2018-06-08
dc.identifierKOS-787796767005
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/78406
dc.description.abstractEvropské mírové fórum a Centrum Konfliktů je účelně navržený komplex pro usnadnění usmiřování. Tato myšlenka má kořeny v Evropských konfliktech a obzvláště několika viditelných konfliktů mezi Čechy a jejich sousedy (například sudetští Němci). Existuje jen málo příkladů architektury, která by se snažila pomoci usmiřování. Překvapivě, významné události organizované EU nebo OSN jen málokdy probíhají v adekvátních prostorech. Namísto toho se odehrávají v konferenčních centrech a hotelech, které jsou pro tyto události nevhodné. Jako architekti víme, jak může vystavěné prostředí ovlivnit emoce a jaký dopad může mít na lidskou psychiku. Tento projekt zkoumá vztah mezi přírodou, architekturou a procesem řešení. Idea vytvoření prostoru specificky určeného k pomoci v procesu řešení a míru není nic nového. Kostely a kaple využívaly architektury k tomuto účelu po stovky let. Evropské mírové fórum rozšiřuje tyto principy na události dnešního světa. Summity OSN, mírová jednání nebo konference o klimatu, všechny tyto události by se měly konat na neutrální půdě v neutrálním prostoru. V prostoru, který je navržen pro porozumění při jednání a pro překonání předsudků. Potom se řešení dojde trochu snadněji. Koncept uchopení věcí v konfliktu a jejich usmíření a spojení je architektonická idea transformovaná do jazyka tvořícího tento projekt. Koncept vyjádření našich nedokonalostí či traumat pochází z hrnčířského umění Kintsugi z Japonska, kdy jsou praskliny v porcelánu opraveny pomocí zlata. Tento materiál v prasklinách potom dává na odiv prožité "úrazy" fyzickým způsobem. Projekt je situován ve vytěženém vápencovém dole jihozápadně od Prahy. Toto místo je jizvou v krajině, které ukazuje fyzickou ránu v přírodě. Rozšíření ideje usmíření mi umožňuje vytvořit takový návrh, který se metaforicky smiřuje i stouto lokací, zatímco vyjadřuje jeho historii a minulost fyzickým způsobem. Regenerace flóry je rozhodující pro vytvoření místa odrazu a klidu. Budova abstraktně formuje oddělený "celek", který byl znovu připojen pomocí pásů zeleně a přírody. Tyto části formují zelené koridory mezi budovou a poskytují odpočinkové prostory pro uživatele budovy.cze
dc.description.abstractThe European Peace Forum and Centre for Conflict resolution is a purpose built complex, to facilitate the process of reconciliation and peacemaking. The idea grew from an interest in European conflicts and several observable conflictions between Czechs and their neighbors (particularity Czechs and Sudeten Germans). There were few examples of architecture that truly attempted to aid in the process of peace or reconciliation. Surprisingly large monumental events held by the EU, UN are rarely held in appropriate spaces. Instead, conference centers and hotels are often the venues for such momentous events despite their inadequacies. As Architects, we know how the built environment can influence emotions and the impacts this can have on the human psyche, this project explores the relationship between nature, architecture and the resolution process. The idea of creating a space that is purposely designed for aiding in the process of resolution and peace is nothing new. Churches and chapels have been employing Architecture for that very purpose for hundreds of years. The European Peace Forum is extending those same principals to real-world events. UN talks, peace negotiations, climate controls these should all take place in a neutral and passive space. Space that is designed to insight communication and resolves prejudices so that important resolutions can be made a little bit easier. The concept of taking something conflicting and making it "whole or good" again is something that was translated into an architectural language for this project. The concept of expressing our imperfections or trauma comes from Kintsugi potters in Japan who repair cracked porcelain with gold inlay making the trauma ornamental. The site of this project is an exhausted limestone quarry to the south-west of Prague. The site is a literal scar on the landscape and conveys a physical wound in the landscape. Extending the idea of reconciliation to the design phase of this project enabled me to prepare a design that would metaphorically reconcile the site, whilst expressing its history and past in an ornamental way. The regeneration of the flora was vital to create a place of reflection and serenity. The buildings abstractly form a detached or separated "whole" that has been re-attached using bands of vegetation and nature. These sections form green corridors between the building and provide outdoor break out spaces to the occupants.eng
dc.language.isoENG
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectarchitektura,Příroda,Krajina,Usmíření,Mír,Světový mír,Řešení,Řešení konfliktů,Aula,Architektura usmíření,Usmíření pomocí architekturycze
dc.subjectarhitecture,nature,landscape,reconcilation,peace,world peace,resolution,conflict resolution,assembly hall,reconciliation in architecture,resolution through architectureeng
dc.titleEUROPEAN PEACE FORUM AND CENTER FOR CONFLICT RESOLUTION/RECONCILIATIONcze
dc.titleEUROPEAN PEACE FORUM AND CENTER FOR CONFLICT RESOLUTION/RECONCILIATIONeng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted2018-06-13
dc.contributor.refereeSýs Pavel
theses.degree.disciplineArchitekturacze
theses.degree.grantorústav prostorového plánovánícze
theses.degree.programmeArchitecture and Urbanismcze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record