Show simple item record

Numerical Calculation of Pressure Loss by Significant Constriction of the Cross Section

dc.contributor.advisorNetřebská Hana
dc.contributor.authorŠkrle Vojtěch
dc.date.accessioned2018-06-27T17:57:16Z
dc.date.available2018-06-27T17:57:16Z
dc.date.issued2018-06-27
dc.identifierKOS-695599869005
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/78253
dc.description.abstractBakalářská práce je zaměřena na tvorbu numerického modelu proudění významným zúžením průřezu. Popisuje tvorbu a validaci modelu zúžení za pomoci dat dostupných z experimentu a vyhodnocení tlakových ztrát v zúžení v závislosti na Reynoldsově čísle. Validovaný model je použit pro obdobné stanovení tlakových ztrát ve významnějším zúžení. Pro srovnání tlakových ztrát je využito součinitelů místní tlakové ztráty.cze
dc.description.abstractThe bachelor thesis aims at creating numerical model of flow through significant constriction of the cross section. It describes creation and validation of model using data obtained from an experiment and evaluation of pressure loss by constriction of the cross section depending on the Reynolds number. Validated model is used for similar calculation of pressure loss in more significant constriction. The resistance coefficients are used for pressure loss comparison.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectproudění krve,stenóza,CFD,tlaková ztráta,místní ztráta,proudění stenózoucze
dc.subjectBlood flow,stenosis,CFD,pressure loss,local pressure loss,flow in stenosiseng
dc.titleNumerický výpočet tlakové ztráty při významném zúžení průřezucze
dc.titleNumerical Calculation of Pressure Loss by Significant Constriction of the Cross Sectioneng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted
dc.contributor.refereeAdamec Josef
theses.degree.disciplinebez oborucze
theses.degree.grantorústav mechaniky tekutin a termodynamikycze
theses.degree.programmeTeoretický základ strojního inženýrstvícze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record