Zobrazují se záznamy 1-20 z 86

   Klíčové slovo
   A-V shunt, arteriovenous shunt, hemodynamics, hydromechanics, hydrodynamics, pressure drop, pressure measurement, special hydraulic components. [1]
   A-V zkrat, arteriovenózní zkrat, hemodynamika, hydromechanika, hydrodynamika, tlaková ztráta, měření tlaku, zvláštní hydraulické prvky. [1]
   aeroacoustics, sound generated aerodynamically, noise, aircraft propellers [1]
   aeroakustika, zvuk generován aerodynamicky, hluk, letecké vrtule [1]
   aerodynamický tunel, rychlostní profil, statický tlak, CTA, korekce na odpor [1]
   Aerodynamický tunel,korekce,kolektor [1]
   Airfoil, multiparametric search, airfoil optimization, genetic algorithm, XFOIL [1]
   analýza nosných ploch, letadlo ultralehké kategorie, kachní plocha, křídlo záporného šípu [1]
   Aneurysm, hemodynamics, hydromechanics, measurement of flow field [1]
   Aneurysma,hemodynamika,hydromechanika,měření proudového pole [1]
   Blood flow,stenosis,CFD,pressure loss,local pressure loss,flow in stenosis [1]
   Chladič počítačového procesoru, měření tepelného odporu, výkonová charakteristika [1]
   chladící věž, vodní kapka, přenos tepla, přenos hmoty, výplň, vodní film [1]
   Condensation, tube, heat transfer coefficient, flow regime, vertical plate. [1]
   cooling tower, water droplet, heat transfer, mass transfer, fill, water film [1]
   CPU cooler, thermal resistence measuring, performance characteristic [1]
   Data center, cooling, server, metrics, free cooling, temperature measurement, bypass [1]
   Datové centrum, chlazení, server, metrika, free cooling, měření teplot, bypass [1]
   Design of UAV,aerodynamic design,stress analyses,unmanned aerial vehicle,endurance in flight [1]
   Flap, spoiler, drag, lift, drag coefficient, lift coefficient, airfoil, aerodynamics, wing, infinite wing, finite wing, drag polar, lift curve, drag curve, wind tunnel, deflection, aircraft, Eppler 1230, R1145MS. [1]