Now showing items 1-20 of 153

   Subject
   3D PIV,Aneurysma,PIV,Model Aneurysma,Experiment [1]
   A-V shunt, arteriovenous shunt, hemodynamics, hydromechanics, hydrodynamics, pressure drop, pressure measurement, special hydraulic components. [1]
   A-V zkrat, arteriovenózní zkrat, hemodynamika, hydromechanika, hydrodynamika, tlaková ztráta, měření tlaku, zvláštní hydraulické prvky. [1]
   aeroacoustics, sound generated aerodynamically, noise, aircraft propellers [1]
   aeroakustika, zvuk generován aerodynamicky, hluk, letecké vrtule [1]
   aerodynamic [1]
   aerodynamický tunel, rychlostní profil, statický tlak, CTA, korekce na odpor [1]
   Aerodynamický tunel,korekce,kolektor [1]
   Aerodynamics,Aerodynamic tunnel,Truck,Coefficient of resistence,Haulage,Shaping,Aerodynamic shape,Flow visualization [1]
   aerodynamika [1]
   Aerodynamika,Aerodynamický tunel,Nákladní automobil,Součinitel odporu,Nákladní Doprava,Tvarové úpravy,Aerodynamický tvar,Vizualizace proudění [1]
   Air flowing of the board,flow field,Particle Image Velocimetry (PIV),micro PIV experiment,long-distance lens,smoke particles,aerodynamic tunnel [1]
   Aircraft Fuel System,Pressure losses in pipes,King Air 350 [1]
   Airfoil, multiparametric search, airfoil optimization, genetic algorithm, XFOIL [1]
   airplane cabin pressurization,King Air 350,bleed air,flow measurement,orifices [1]
   analýza nosných ploch, letadlo ultralehké kategorie, kachní plocha, křídlo záporného šípu [1]
   Aneurysm, hemodynamics, hydromechanics, measurement of flow field [1]
   Aneurysm,3D PIV,PIV,Model of Aneurysm,Experiment [1]
   Aneurysma,hemodynamika,hydromechanika,měření proudového pole [1]
   angular speed [1]