Zobrazují se záznamy 1-20 z 32

   Klíčové slovo
   aeroacoustics, sound generated aerodynamically, noise, aircraft propellers [1]
   aeroakustika, zvuk generován aerodynamicky, hluk, letecké vrtule [1]
   aerodynamický tunel, rychlostní profil, statický tlak, CTA, korekce na odpor [1]
   Airfoil, multiparametric search, airfoil optimization, genetic algorithm, XFOIL [1]
   chladící věž, vodní kapka, přenos tepla, přenos hmoty, výplň, vodní film [1]
   Condensation, tube, heat transfer coefficient, flow regime, vertical plate. [1]
   cooling tower, water droplet, heat transfer, mass transfer, fill, water film [1]
   Formula Student, airfoil, aerodynamic, simulation, calculation, wing, rear wing [1]
   heat exchanger, power, temperature, heat transfer, plug, reduced airflow [1]
   hydropower, regulation of hydro turbine, regulatory mechanism [1]
   Kondenzace, potrubí, součinitel přestupu tepla, režim proudění, svislá stěna. [1]
   Letecký profil, multiparametrické vyhledávání, optimalizace profilu křídla, genetické algoritmy, XFOIL [1]
   Measurement, cooling tower, Merkel number, calculation methods [1]
   Měření, chladící věž, Merkelovo číslo, výpočtové metody [1]
   návrat, přistání, zachycení, bezpilotní prostředek, UAV [1]
   Newtoniain fluid , Non-Newtonian fluid ,viscosity, apparent viscosity [1]
   Newtonská kapalina ,Nenewtonská kapalina ,viskozita ,zdánlivá viskozita [1]
   Numerical simulation, fluid dynamics, CFD, radial blowers, ANSYS Fluent [1]
   Numerická simulace, mechanika tekutin, CFD, radiální ventilátory, ANSYS Fluent [1]
   obtékání leteckého profilu, numerický výpočet, vztlakové klapky [1]