Show simple item record

Concrete with bio-based aggregatesdc.contributor.advisorJerman Miloš
dc.contributor.authorVrzáň Jakub
dc.date.accessioned2018-06-27T17:55:07Z
dc.date.available2018-06-27T17:55:07Z
dc.date.issued2018-06-27
dc.identifierKOS-593779706805
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/78152
dc.description.abstractTématem této bakalářské práce jsou betony s přírodními plnivy a jejich využití ve stavebním průmyslu. V době, kdy naše planeta čelí problémům s populačním růstem a zvyšující se produkcí skleníkových plynů, mohou být tyto materiály jedním ze způsobů, jak zajistit udržitelnost výroby stavebních konstrukcí. Tyto agregáty jsou lokálně dostupnou surovinou, ačkoliv jsou často považovány za odpadní materiály. Beton z rostlinných agregátů spolu s vápenným pojivem tvoří materiál s dobrými tepelně izolačními vlastnostmi, jehož nevýhodou jsou však slabé mechanické vlastnosti. Je nezbytné mít znalosti o vlastnostech a chování těchto materiálů, abychom zlepšili jejich použitelnost pro použití v širším spektru staveb po světě. Hlavním cílem bylo otestovat betonové směsi s konopnými a řepkovými agregáty a pokusit se najít ty s nejlepšími možnými vlastnostmi pro jejich využití.cze
dc.description.abstractThe theme of this bachelor thesis is concrete with bio-based aggregates and its application in building industry. Nowadays, when our planet is facing problems with population growth and increasing pollution of greenhouse gases, these materials can represent the way to ensure sustanability of production of building constructions. Although these aggregates are locally available they are often considered a waste material. Concrete made of plant-based aggregate with lime-based binder is material with great insulating performance, whose main drawback is low mechanical performance. It is necessary to have knowlegde of behavior of these materials to improve their usability in higher number of buildings among the world. Main objective of this thesis is testing rape-straw and hemp-shiv based concrete mixtures and finding the one with best possible performance.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectBeton,konopný beton,řepková sláma,konopné pazdeří,mechanické vlastnosti betonu,tepelná vodivost,stavební materiál,udržitelnost,obnovitelné zdrojecze
dc.subjectConcrete,Hempcrete,Rape-straw,Hemp shiv,mechanical performance,thermal conductivity,building material,sustainability,renewable sourceseng
dc.titleBeton s přírodními plnivycze
dc.titleConcrete with bio-based aggregateseng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.date.accepted2018-06-27
dc.contributor.refereeHlaváček Milan
theses.degree.disciplineKonstrukce pozemních stavebcze
theses.degree.grantorkatedra materiálového inženýrství a chemiecze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record