Show simple item record

Wastewater treatment in Kotopeky municipalitydc.contributor.advisorKabelková Ivana
dc.contributor.authorDrnovcová Kateřina
dc.date.accessioned2018-06-27T17:54:36Z
dc.date.available2018-06-27T17:54:36Z
dc.date.issued2018-06-27
dc.identifierKOS-593779668205
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/78134
dc.description.abstractPředmětem této práce je zhodnotit současný stav odkanalizování obce Kotopeky a navrhnout vhodnou variantu nového řešení a to tak, aby obec mohla žádat o poskytnutí finanční podpory z Výzvy č. 17/2017, kterou vydává Ministerstvo Životního prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí České republiky. Práce je dělena na dvě části a to část teoretickou, zabývající se legislativou, podmínkami Výzvy č. 17/2017 a popisem technologie čištění odpadních vod, kterou tato Výzva podporuje a část praktickou, jejíž cílem je najít a vyhodnotit nejlepší možné řešení.cze
dc.description.abstractThe topic of this thesis is to exaluate the curent condition of a village called Kotopeky and to design suitable variation of a new solution so the village could apply for the grant of Call no. 17/2017, which is published by the Ministry of the Environment through the State Fond of the Environment of the Czech Republic. The work is subdivided into two parts - the first one is theoretical and it deals with legislature, terms of Call no. 17/2017 and with a description of the technology of wastewater purification that the Call supports. The second part is practical and aims to find and analyse the best possible solution.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectDomovní čistírna odpadních vod,Kanalizace,Odpadní voda,Skupinová čistírna odpadních vod,Voda podzemní,Voda povrchová,Vsakcze
dc.subjectDomestic wastewater treatment plant,Sewerage,Wastewater,Group wastewater treatment plant,Underground water,Surface water,Infiltrationeng
dc.titleČištění odpadních vod v obci Kotopekycze
dc.titleWastewater treatment in Kotopeky municipalityeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.date.accepted2018-06-27
dc.contributor.refereeStránský David
theses.degree.disciplineVodní hospodářství a vodní stavbycze
theses.degree.grantorkatedra zdravotního a ekologického inženýrstvícze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record