Show simple item record

Footbridge over Lužnicedc.contributor.advisorDolejš Jakub
dc.contributor.authorDrábek Vojtěch
dc.date.accessioned2018-06-27T17:54:34Z
dc.date.available2018-06-27T17:54:34Z
dc.date.issued2018-06-27
dc.identifierKOS-593779668105
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/78132
dc.description.abstractProjekt bakalářské práce se zabývá návrhem lávky ve městě Soběslav přes řeku Lužnici. Práce je složena z technické zprávy, statického výpočtu a výkresové části. Technická zpráva obsahuje shrnutí a opodstatnění projektu. Statický výpočet se zabývá návrhem a posouzením všech nosných prvků lávky na mezní stav únosnosti i použitelnosti, a také posudkem dynamickým. Výkresová část pak ukazuje, jak dispoziční výkresy, tak i navržené řešení detailů a zjednodušené postupy výroby a montáže. K návrhu byly použity platné normy a předpisy.cze
dc.description.abstractThe bachelor thesis project deals with the design of the footbridge in the town of Soběslav over the river Lužnice. The work consists of technical report, static calculation and drawings. The technical report contains a summary and justification of the project. The static calculation deals with the design and assessment of all load-bearing elements of the footbridge for the ultimate limit state and serviceability limit states conditions, as well as the dynamic assessment. The drawing section then shows both layout drawings and designed detail solutions. And also simplified manufacturing and assembly procedures. Only valid standards and regulations have been applied to the project.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectOcel,most,lávka,řeka,vodní překážka,prostý nosník,obloukový mostcze
dc.subjectSteel,bridge,footbridge,river,water obstacle,simply supported beam,arch bridgeeng
dc.titleLávka pro chodce přes Lužnicicze
dc.titleFootbridge over Lužniceeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.date.accepted2018-06-27
dc.contributor.refereeRotter Tomáš
theses.degree.disciplineKonstrukce a dopravní stavbycze
theses.degree.grantorkatedra ocelových a dřevěných konstrukcícze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record