Show simple item record

Heating of a nursery school in Pruhonicedc.contributor.advisorFrolík Stanislav
dc.contributor.authorLuňáková Tereza
dc.date.accessioned2018-06-27T17:54:34Z
dc.date.available2018-06-27T17:54:34Z
dc.date.issued2018-06-27
dc.identifierKOS-593779665305
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/78128
dc.description.abstractTato bakalářská práce se v teoretické části zabývá vnitřním prostředí budov se zaměřením na mateřské školy. Je rozdělena na tři části. V první části krátce popisuje jednotlivé složky vnitřního prostředí a jejich vliv na naše zdraví. V druhé části jsou vypsané jednotlivé možnosti větrání v budovách s požadavky na větrání mateřských škol. Třetí část obsahuje druhy vytápění budov a požadavky na vytápění mateřských škol. V projektové části bakalářské práce je zpracován projekt vytápění mateřské školy v Průhonicích. Jedná se o dvoupodlažní budovu vytápěnou otopnými tělesy a podlahovým vytápěním. Projektová dokumentace obsahuje technickou zprávu, výpočty, technické listy a výkresovou dokumentaci.cze
dc.description.abstractThis bachelor thesis in the theoretical part deals with the indoor environment of buildings with a focus on nursery schools. It is divided into three parts. In the first part briefly describes the individual components of the internal environment and their impact on our health. In the second part are listed different options for ventilation in buildings with requirements for ventilation of nursery schools. The third part contains types of heating of buildings and requirements for heating of nursery schools. In the project part of the bachelor thesis is processed the project of heating in the nursery school in Průhonice. This is a two-story building heated by heating units and underfloor heating. Project documentation includes a technical report, calculations, technical data sheets and technical documentation.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectVnitřní prostředí,složky vnitřního prostředí,větrání,vytápění,mateřská školacze
dc.subjectIndoor environment,components of the indoor environment,ventilation,heating,nursery schooleng
dc.titleVytápění mateřské školy v Průhonicíchcze
dc.titleHeating of a nursery school in Pruhoniceeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.date.accepted2018-06-27
dc.contributor.refereeUrban Miroslav
theses.degree.disciplineKonstrukce pozemních stavebcze
theses.degree.grantorkatedra technických zařízení budovcze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record