Show simple item record

Hydraulic design principles of sewer systems in catchments with on-site stormwater managementdc.contributor.advisorStránský David
dc.contributor.authorČerná Marcela
dc.date.accessioned2018-06-27T17:53:40Z
dc.date.available2018-06-27T17:53:40Z
dc.date.issued2018-06-27
dc.identifierKOS-587864570705
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/78090
dc.description.abstractCílem bakalářské práce je hydraulické posouzení stokové sítě. Práce bude obsahovat teoretickou a praktickou část. V teoretické části budou uvedeny zejména důvody a možnosti hospodaření s dešťovou vodou (HDV) v zastavěných územích. Podstatným materiálem, ze kterého práce vychází je oborová norma TNV 75 9011 Hospodaření se srážkovými vodami. Praktická část posoudí a porovná odtoky z modelových odvodňovaných ploch s objekty HDV s územím bez zřízení těchto objektů. Významným faktorem je snížení finančních nákladů města, kdy při zavedení principů HDV snížíme odtok z povodí a oddálíme navýšení kapacity stokové sítě.cze
dc.description.abstractThe aim of this bachelor thesis is the hydraulic evaluation of the sewer network. The thesis will consist of theoretical and practical part. The theoretical part will contain the reasons and the possibilities of on-site stormwater management in built-up areas. The key document for this thesis is the czech technical standard "TNV 75 9010 Hospodaření se srážkovými vodami". The practical part will evaluate and compare the outflows from model drainage areas with HDV objects to the areas without these objects. An important factor is the reduction of the city´s financial burden, when we implement HDV principles to reduce drainage from the river and postpone the increase of the sewer network capacity.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjecthospodaření s dešťovými vodami,vsakování,retence,srážkové vody,hydraulický návrh stokové sítěcze
dc.subjectsustainable urban drainage systems,infiltration,retention,precipitation water,hydraulic design of the sewer networkeng
dc.titlePrincipy hydraulického návrhu stokové sítě v územích vybavených objekty hospodaření s dešťovou vodoucze
dc.titleHydraulic design principles of sewer systems in catchments with on-site stormwater managementeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.date.accepted2018-06-27
dc.contributor.refereeSuchánek Milan
theses.degree.disciplineVodní hospodářství a vodní stavbycze
theses.degree.grantorkatedra zdravotního a ekologického inženýrstvícze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record