Show simple item record

Buildings of municipal office and municipal amenities in Tuchoměřicedc.contributor.advisorŠourek Michal
dc.contributor.authorKecová Lucie
dc.date.accessioned2018-06-26T09:03:00Z
dc.date.available2018-06-26T09:03:00Z
dc.date.issued2018-06-25
dc.identifierKOS-786210447305
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/78066
dc.description.abstractV obci Tuchoměřice je navržena zcela nová náves. Umístění této návsi je přímo pod místní pamětihodností - klášterem. Jedná se o výjimečné místo s vesnickým charakterem. Navržená hala se stává významnou částí této návsi, bude sloužit víceúčelově jako tělocvična, sportovní hala i kulturní dům. Již od starověku vznikaly stavby pro shromažďování, kulturu a sport. V dnešní době se integrují všechny tyto funkce do jedné a vznikají tak víceúčelové stavby s důrazem na jejich maximální využití, což je významné především ve vesnickém kontextu. Návrh navazuje na předdiplomní projekt, který je součástí tohoto portfolia. V diplomové práci je zahrnuta teoretická část nastiňující historický vývoj sportovních staveb, architektonická studie, technické a konstrukční řešení jednotlivých částí projektu, z nichž jsou vybrané části zpracované na úrovni dokumentace pro stavební povolení.cze
dc.description.abstractThere is a new village common proposed in the village of Tuchoměřice. The location of this village is right below the local monastery. This is an exceptional place with a rural character. The proposed hall becomes an important part of this village, it will serve multifunctional, as a gym, a sports hall and a cultural house. Since the ancient time there have been built buildings for gathering, culture and sport. Nowadays all these functions are integrated into one, creating multifunctional, multipurpose buildings with their maximum use, which is especially important in the village context. The proposal builds on the pre-diploma project that is a part of this portfolio. The diploma thesis includes a theoretical part, analyzing sport constructions from history to the present, an architectural study, technical and construction parts, which are in selected parts processed to the level of documentation for the building permit. A list of sources and literature is an indispensable part of it.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectVíceúčelová hala,Tuchoměřice,sport,tělovýchova,Sokol,kultura,studiecze
dc.subjectMultipurpose hall,Tuchoměřice,sport,physical education,Sokol,culture,studyeng
dc.titleVíceúčelová hala v Tuchoměřicíchcze
dc.titleBuildings of municipal office and municipal amenities in Tuchoměřiceeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.date.accepted2018-06-25
dc.contributor.refereeChlachulová Eliška
theses.degree.disciplineArchitektura a stavitelstvícze
theses.degree.grantorkatedra architekturycze
theses.degree.programmeArchitektura a stavitelstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record