Show simple item record

Administrative centre ŠKODA - Pentagon

dc.contributor.advisorLinhartová Eva
dc.contributor.authorKubišová Amálie
dc.date.accessioned2018-06-26T09:00:42Z
dc.date.available2018-06-26T09:00:42Z
dc.date.issued2018-06-25
dc.identifierKOS-781237834805
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/77980
dc.description.abstractPředmětem diplomové práce je návrh administrativního centra pro vedení automobilky Škoda AUTO, která sídlí v Mladé Boleslavi. Návrh vychází z urbanistické studie, ve které se řešilo několik zásadních problému. Jedním z těchto problémů byla návaznost administrativní budovy jak na město, tak na samotnou automobilku. Budova vedení Škoda AUTO se nachází v takzvaném administrativním districtu tak, aby splňovala právě tento požadavek na rychlý a snadný přístup do města i továrny. Jak již bylo zmíněno, v předdiplomním projektu jsme s mým týmem vypracovali urbanistickou studii, ve které je jeden z hlavních prvků městský boulevard s nadzemní dráhou. Tento boulevard slouží ke klidnějšímu a bezpečnějšímu pohybu pěších. I tento boulevard, kterému jsme pracovně říkali platforma, byl velice určujícím prvkem v samotném návrhu administrativní budovy. Administrativní district je propojen právě touto platformou a umožňuje tak vstup do budov ve vyvýšeném podlaží. Z tohoto důvodu má navržená budova několik vstupů, kterými se do ni lze dostat. V samotném domě se nachází zejména administrativní prostory - kanceláře, zasedací místnosti a konferenční sál. Dále je zde kavárna a kantýna. V 18NP je konferenční sál pro 250 lidí a relaxační zahrada. V nejvyšších podlažích jsou apartmánové byty pro vážené hosty a vedení Škoda AUTO.cze
dc.description.abstractThe subject of the diploma thesis is the proposal of the administrative center for the management of Škoda AUTO, which is based in Mladá Boleslav. The proposal is based on an urban study, which solved several fundamental issues. One of these problems was the linking of the administrative building to both the city and the automobile itself. The Škoda AUTO management building is located in the so-called administrative district to meet this demand for fast and easy access to the city and the factory. As mentioned above, in my pre-diploma project, me and my team have worked out an urban study, in which one of the main elements of a city is a boulevard with an overhead line. This boulevard serves for easy and safer walking. Even this boulevard, which we called the platform, was a very important element in the design of the office building itself. The administrative district is linked to this platform and allows access to buildings on a raised floor. For this reason, the proposed building has several inputs that can be accessed. The office itself houses offices, meeting rooms and a conference room. There is also a café and canteen. At 18NP there is a conference room for 250 people and a relaxing garden. On the top floors there are apartments for distinguished guests and Škoda AUTO.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectMladá Boleslav,Škoda AUTO,Administrativacze
dc.subjectMlada Boleslav,Skoda AUTO,Administrativeeng
dc.titleAdministrativní centrum ŠKODA - Pentagoncze
dc.titleAdministrative centre ŠKODA - Pentagoneng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted2018-06-25
dc.contributor.refereeDvořák Petr
theses.degree.disciplineArchitektura a stavitelstvícze
theses.degree.grantorkatedra architekturycze
theses.degree.programmeArchitektura a stavitelstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record